Stanowisko wydawców ws. nowelizacji dyrektywy AVMS

W odpowiedzi na pismo MKiDN  z 2 czerwca b.r. w sprawie wypracowania projektu Stanowiska Rady Ministrów do projektu nowelizacji Dyrektywy 2010/13/UE o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS – druk Komisji: COM (2016) 287 final), Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL przesłały do Ministerstwa Kultury stanowisko w tej sprawie.

Wydawcy poparli i pozytywnie ocenili więcej ...

Konferencja pt. “[R]ewolucja prasy europejskiej”, Wrocław 1 lipca 2016 r.

Dnia 1 lipca br. we Wrocławiu odbyła się współorganizowana przez Izbę Wydawców Prasy międzynarodowa konferencja pt. „[R]ewolucja prasy europejskiej”. Konferencja poświęcona była zagadnieniom związanym z wolnością prasy oraz wyzwaniom przed jakimi stoi branża prasowa.

Podczas Konferencji, organizowanej we wrocławskim Ratuszu, wystąpili przedstawiciele organizacji branżowych, eurodeputowani, dziennikarze. Wśród organizatorów tego wydarzenia były m.in. Miasto Wrocław – Europejska Stolica Kultury więcej ...

VAT na publikacje elektroniczne przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpatrywał sprawę VAT na e-booki odpowiadając na pytania prejudycjalne polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Rozprawa dotyczyła zgodności unijnej dyrektywy z zasadą równości, stanowiącą ogólną zasadę prawa Unii oraz zawartą w art. 20 Karty Praw Podstawowych UE, w zakresie w jakim wyłącza ona możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku VAT do publikacji elektronicznych (m.in. e-booków i więcej ...

Konsultacje KE ws. praw pokrewnych dla wydawców – dlaczego to takie ważne

Starania wydawców, w tym IWP, o wprowadzenie na ścieżkę legislacyjną w Polsce, a  przy wsparciu europejskich organizacji ENPA i EMMA, także w Unii Europejskiej, projektu objęcia wydawców prasy prawami pokrewnymi, nabrały wielkiego znaczenia wobec ogłoszenia przez Komisję Europejską konsultacji w sprawie przyznania praw pokrewnych wydawcom prasy, na wzór praw pokrewnych jakie posiadają producenci więcej ...

Prezentacja z Digital Innovators’ Summit

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, można się z nimi zapoznać także na stronie internetowej więcej ...

GRANDFRONT – ZNAMY NAJLEPSZE POLSKIE OKŁADKI 2015 ROKU

EMOCJE I ARTYSTYCZNY KUNSZT NAGRODZONE W KONKURSIE GRANDFRONT 2015

  1. maja 2016 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już po raz czternasty nagrodzono najlepsze polskie okładki prasowe. Główną nagrodę w Konkursie Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2015 zdobyła redakcja Polski The Times za stronę tytułową wydania nr 33 z 2015 roku więcej ...

XXIV Walne Zgromadzenie IWP – stanowisko ws. działalności rynku prasowego

Uczestnicy obradującego w dniu 28 kwietnia XXIV Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy wysłuchali sprawozdań z działalności Izby w minionym roku oraz udzielili absolutorium władzom IWP.

Walne Zgromadzenie IWP przyjęło uchwałę ws. działalności rynku prasowego, w której stwierdzono m.in., że tylko silna ekonomicznie prasa może zrealizować powinności wynikające z jej społecznej misji. Branża prasowa odgrywa kluczową ekonomiczną, społeczną i kulturalną rolę więcej ...

Oświadczenie IWP w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Oświadczenie Izby Wydawców Prasy

w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Red. Tomasz Wróblewski oraz red. Michał Fura zostali w dniu 6 kwietnia 2016 r. skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie w procesie z oskarżenia prywatnego firmy dystrybucyjnej Garmond Press SA, na podstawie art. 212 kodeksu karnego, w związku więcej ...

Nowe władze ENPA

W trakcie Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (ENPA), które odbyło się 12 kwietnia 2016 r., wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Przewodniczącym ENPA został dotychczasowy wiceprzewodniczący, pan Carlo Perone, wiceprezes włoskiego wydawnictwa Italiana Editrice, które wydaje  m.in. dziennik „La Stampa”.

Wiceprzewodniczącymi ENPA zostali Bruno Pachent, szef marketingu w Groupe La Dépêche du Midi, wydawcy francuskiego dziennika regionalnego „La Dépêche więcej ...

Konsultacje UE ws. wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy

Z inicjatywy komisarza G. Oettingera w dniu 23 marca 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy (pytania dotyczące konsultacji znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Copyright?surveylanguage=EN ).

Wydawcy prasy zabiegają od wielu lat o jednoznaczne objęcie działalności prasowej prawami pokrewnymi, które wprowadzają m.in. stan równowagi pomiędzy prasę, nadawców radiowych, telewizyjnych i producentów filmów. więcej ...

Stanowisko IWP ws. projektu nowelizacji ustawy o Policji

Zarząd Izby Wydawców Prasy przyjął w dniu 13 stycznia 2016 r. stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W stanowisku tym wyrażano poważny niepokój związany z projektem ustawy nowelizującej ustawę o Policji. Jego przyjęcie – poprzez faktyczne ograniczenie dziennikarskiej tajemnicy zawodowej – może prowadzić do powstania narzędzia służącego łamaniu jednego z więcej ...

Wspólne wystąpienie organizacji wydawców do MKiDN – ważne dla wydawców i kultury

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej i SW Repropol wystąpiły wspólnie do ministra kultury wskazując szereg obszarów prawnych i społecznych, które wymagają szczególnej troski resortu – dla umożliwienia wypełniania przez wydawców prasy właściwego ich zadań społecznych i kulturowych.

W piśmie z 11 grudnia 2015 r. wskazano, iż digitalizacja nie zmniejszyła, ale zwiększyła potrzebę ochrony treści za pomocą więcej ...

Kongres FIPP w 2017 r. Warszawie

W czwartek 15 października w Toronto, podczas obrad Światowego Kongresu FIPP – organizacji ze stałą siedzibą w Londynie, skupiającej setki wydawców czasopism z kilkudziesięciu krajów, w tym także wielkich ponadnarodowych korporacji i powiązanych z nimi serwisów mobilnych i internetowych – ogłoszono, że miejscem następnego globalnego spotkania wydawców (za dwa lata, w październiku więcej ...

Trybunał Konstytucyjny pyta TS UE o stawki VAT na e-booki i inne publikacje elektroniczne

W dniu 7 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny RP skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego w kwestii stosowania odmiennych stawek VAT na drukowane i elektroniczne wersje książek i innych publikacji elektronicznych.

      Wystąpienie polskiego Trybunału wywołane jest działaniem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, która więcej ...

Nowelizacja prawa autorskiego

W piątek 10 lipca 2015 r.  Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W nowelizacji tej zawarte jest m.in. skreślenie artykułu 30, dotyczącego dozwolonego użytku przysługującego ośrodkom dokumentacji i informacji prasowej. Artykuł ten jest dziś właściwie martwy, gdyż dotyczy analogowego wykorzystania materiałów, co dziś już właściwie nie ma więcej ...

Organizacje wydawców jednomyślne ws. akcji lobbingowej firmy IMM

Firma Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o. 12 czerwca br. rozesłała do wydawców prasy lokalnej i branżowej listy wzywające do podpisania petycji przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji prawa autorskiego, w szczególności skreśleniu art. 30 pa. IMM sugeruje wydawcom wysłanie petycji do Sejmu, a sformułowana jest ona tak, jakby jej autorami byli sami wydawcy.

Treść i  więcej ...

Sąd Koleżeński IWP w nowej kadencji

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IWP. Było to pierwsze posiedzenie Sądu nowej kadencji i miało charakter organizacyjny. Dyskutowano także o przestrzeganiu i upowszechnianiu dobrych praktyk w działalności wydawniczej oraz zasad zawartych w Kodeksie Wydawców.

Sąd ukonstytuował się, wybierając przewodniczącego i dwoje wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego IWP został Marek Chyliński, wiceprzewodniczącymi Katarzyna Kolanowska i Piotr więcej ...

Obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy

W dniu 28 maja 2015 r. obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy. Zebrani członkowie Izby przyjęli sprawozdania z upływającej właśnie trzyletniej kadencji i udzielili absolutorium ustępującym władzom. Zgromadzenie wybrało także nowe władze Izby na kolejną kadencję. Prezesem IWP wybrano ponownie Wiesława Podkańskiego. Do zarządu Izby wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Dariusz Bąk, Zbigniew Benbenek, Robert Cholewa, Jerzy Janczak, więcej ...

Petycja do organów UE ws. ochrony praw autorskich

Na poziomie UE trwają obecnie prace dotyczące reformy prawa autorskiego. Wkrótce Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem poseł Julii Redy z Partii Piratów, która opowiada się za rozluźnieniem ochrony prawnoautorskiej poprzez wprowadzenie nowych wyjątków i rozszerzenia dozwolonego użytku.

O zmianie w systemie praw autorskich mówi się także w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która została opublikowana więcej ...