Akcja SGL promująca prasę pt. Czytaj swoją gazetę lokalną

Akcja SGL promująca prasę pt. Czytaj swoją gazetę lokalną

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych przygotowało krótką animacją promującą czytelnictwo prasy lokalnej. W animowanym filmie zachęca do sięgania po prasę. – Czy można funkcjonować bez sięgania po swoją lokalną gazetę? Czy wystarczy korzystanie z internetu? Siłą tej prasy jest informacja lokalna, której nie znajdziesz nigdzie indziej – podkreśla SGL w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej.

– Tysiące mieszkańców małych miast i wiosek o tym doskonale wie. Gazety lokalne docierają często tam, gdzie nie ma innych źródeł informacji. Są miejsca, gdzie swoją gazetę lokalną kupuje się do każdego domu. Często czyta ją kilka osób w rodzinie. Wielu z nich nazywa ją “naszą gazetą”. Polscy wydawcy gazet lokalnych doskonale o tym wiedzą i starają się, żeby każdego tygodnia dostarczyć mieszkańcom miasteczek i wsi ich ulubioną gazetę – piszą lokalni wydawcy.