Rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM, który trafi teraz do parlamentu

Rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM, który trafi teraz do parlamentu

We wtorek, 14 maja, rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM. Stało się to dopiero po pięciu latach od jej uchwalenia i aż 3 latach opóźnienia – w stosunku do uchwalonych przepisów UE – w jej wdrożeniu. Dzięki interwencji Izby Wydawców Prasy w wersji przyjętej dziś przez Komitet Stały Rady Ministrów nie ma przepisu ograniczającego uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania więcej ...

W Warszawie odbywała się międzynarodowa konferencja poświęcona Anty-SLAPP

W Warszawie odbywała się międzynarodowa konferencja poświęcona Anty-SLAPP

W dniach 25-26 kwietnia 2024 r. w siedzibie wydawnictwa Agora odbyła się międzynarodowa konferencja Anty-SLAPP, poświęcona przeciwdziałaniu strategicznym działaniom prawnym zmierzającym do stłumienia debaty publicznej (SLAPP). W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele mediów, organizacji krajowych i międzynarodowych, prawnicy, politycy, w tym przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europy. Gościem drugiego dnia konferencji był minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, który poruszył niezwykle więcej ...

Za nami Forum Kreatywności: Prawo czy bezprawie. Przyszłość prawa autorskiego w Internecie

Za nami Forum Kreatywności: Prawo czy bezprawie. Przyszłość prawa autorskiego w Internecie

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest Izba Wydawców Prasy, było organizatorem II Forum Kreatywności: „Prawo czy bezprawie. Przyszłość prawa autorskiego w internecie”, które odbyło się w środę 23 kwietnia, w warszawskim kinie „Kultura”. Tematem przewodnim debat i wystąpień była przyszłość prawa autorskiego w internecie oraz problemy wiążące się z implementacją dyrektywy ws. prawa autorskiego i praw pokrewnych na Jednolitym więcej ...

UE: Przyjęto rozporządzenie o Europejskim Akcie Wolności Mediów – European Media Freedom Act

UE: Przyjęto rozporządzenie o Europejskim Akcie Wolności Mediów – European Media Freedom Act

Rozporządzenie o Europejskim Akcie Wolności Mediów – European Media Freedom Act – EMFA zostało opublikowane wczoraj (17 kwietnia) w Dz. Urz. UE (L, 2024/1083) i zgodnie z art. 28 wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 8 maja.

Przepisy rozporządzenia, które nie wymaga implementacji, mają być stosowane wprost po 6 miesiącach więcej ...

Europarlament zatwierdził akt o wolności mediów obowiązujący w UE

Europarlament zatwierdził akt o wolności mediów obowiązujący w UE

Europarlament zatwierdził akt o wolności mediów 464 głosami za, przy 92 głosach przeciw i 65 wstrzymujących się. Na mocy przyjętych przepisów państwa członkowskie będą musiały chronić niezależność mediów.

Nowe przepisy mają być odpowiedzią na rosnące w UE obawy dotyczące upolitycznienia mediów oraz braku przejrzystości w zakresie ich własności oraz przydziału publicznych środków reklamowych. Władze nie będą mogły naciskać na dziennikarzy więcej ...

„O!Polska” Gazetą Roku w konkursie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2023

„O!Polska” Gazetą Roku w konkursie Stowarzyszenia Gazet Lokalnych Local Press 2023

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych podczas sobotniej gali SGL Local Press 2023, którą zorganizowano w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ogłosiło zwycięzców w konkursie Local Press 2023. Główną nagrodę i tytuł Gazety Roku zdobyła „O!Polska”, tygodnik lokalny z Opola, który powstał na przełomie 2022 i 2023 r. Izba Wydawców Prasy, która po raz kolejny objęła patronatem organizowany przez Stowarzyszenie Gazet więcej ...

Izba Wydawców Prasy na IX Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

Izba Wydawców Prasy na IX Europejskim Kongresie Samorządów w Mikołajkach

W dniach 4–5 marca 2024 roku w Mikołajkach odbywał się IX Europejski Kongres Samorządów, organizowany przez Instytut Wschodni. Izba Wydawców Prasy była jednym z partnerów organizacji Kongresu.

W ramach tego partnerstwa Izba, we współpracy ze Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych, zorganizowała panel dyskusyjny pt. „Media samorządowe – składnik demokracji czy autorytaryzmu”. Moderatorem dyskusji był Dominik Księski – wydawca i redaktor naczelny „Tygodnika więcej ...

Walne Zebranie Członków SDiW Repropol zmieniło skład zarządu. Renata Krzewska prezesem

Walne Zebranie Członków SDiW Repropol zmieniło skład zarządu. Renata Krzewska prezesem

W środę 6 marca odbyła się druga część Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SDiW Repropol, przerwanego w dniu 6 grudnia 2023 r. Podczas zebrania przegłosowano m.in. zmiany w składzie zarządu – odwołano dotychczasowego prezesa Repropolu Grzegorza Cydejkę. Nowym prezesem decyzją większości zgromadzonych reprezentantów dziennikarzy i wydawców została Renata Krzewska (rekomendowana przez IWP). Skład zarządu uzupełniono o Jakuba Kudłę (RASP) i więcej ...

Rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

W czwartek 15 lutego, Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (UC6) – wraz z pismem MKiDN informującym o rozpoczęciu konsultacji publicznych w tej sprawie.

Izba Wydawców Prasy wyraża zadowolenie, że wreszcie ten projekt — jako owoc prowadzonych ostatnio rozmów MKiDN ze środowiskami twórczymi, w tym intensywnych rozmów więcej ...

Odbył się webinar PBC: Najnowsze trendy i nowe badania. Prasa drukowana i cyfrowa 2024

Odbył się webinar PBC: Najnowsze trendy i nowe badania. Prasa drukowana i cyfrowa 2024

W środę odbył się webinar organizowany przez Polskie Badania Czytelnictwa pt.: Najnowsze trendy i nowe badania. Prasa drukowana i cyfrowa 2023/2024. Publikujemy materiały z tego spotkania, na którym eksperci rynku prasowego omówili aktualne trendy w prasie drukowanej i cyfrowej dla całej branży i wybranych segmentów prasy oraz PBC zaprezentowało nowe badania dla prasy: projekty „Total Reach 360o” dla więcej ...

Projekt ustawy ws. implementacji dyrektywy dotyczącej praw pokrewnych znalazł się w pracach rządu

Projekt ustawy ws. implementacji dyrektywy dotyczącej praw pokrewnych znalazł się w pracach rządu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w gronie prac jakimi zajmuje się rząd w pierwszym kwartale 2024 r. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): dyrektywy ustanawiającej przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych oraz w sprawie prawa autorskiego więcej ...

Zmarł ksiądz Wiesław Niewęgłowski, współautor i sygnatariusz Karty Etycznej Mediów

Zmarł ksiądz Wiesław Niewęgłowski, współautor i sygnatariusz Karty Etycznej Mediów

W dniu 14 grudnia 2023 roku zmarł ksiądz Wiesław Niewęgłowski (1941–2023), były duszpasterz środowisk twórczych. Ksiądz Niewęgłowski był m.in. współautorem i sygnatariuszem Karty Etycznej Mediów, przyjętej w roku 1995 przez liczne środowiska i organizacje dziennikarzy, wydawców, producentów i nadawców. Do Karty Etycznej Mediów odwołuje się obowiązujący członków IWP Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy. Do fundamentalnych postanowień Karty odnoszą się więcej ...

Prezentacja wyników badania: Jak Polacy postrzegają media lokalne?

Prezentacja wyników badania: Jak Polacy postrzegają media lokalne?

Fundacja Media Forum zaprasza na spotkanie poświęcone prezentacji wyników badania konsumpcji mediów lokalnych, które odbędzie się online 8 grudnia 2023 r. o godz. 13.00. Pierwsze tego typu badanie w Polsce zostało przeprowadzone przez pracownię Lokalne Badania Społeczne na zlecenie Fundacji Media Forum w ramach projektu „Media Forum. Rozwój Lokalny”.

Badania pokazały jak odbiorcy postrzegają media lokalne: jak często z więcej ...

Odbył się warsztat szkoleniowy dla małych i średnich wydawców organizowany przez IWP i Google Polska

Odbył się warsztat szkoleniowy dla małych i średnich wydawców organizowany przez IWP i Google Polska

W dniach 20 i 21 listopada w Warszawie odbywał się warsztat szkoleniowy dla małych i średnich wydawców organizowany przez Izbę Wydawców Prasy i Google Polska. Stacjonarne, bezpłatne warsztaty były bardzo interaktywne i składały się ze szkoleń dedykowanych potrzebom małych i średnich wydawców czującym potrzebę uzupełnienia bądź utrwalenia wiedzy, z szerokim i bardzo ukierunkowanym wyborem tematów.

W ramach wykładów i szkoleń więcej ...

7 listopada odbył się webinar IWP i iMatrics o użyciu metadanych, sztucznej inteligencji do zwiększanie zasięgu i zaangażowania

7 listopada odbył się webinar IWP i iMatrics o użyciu metadanych, sztucznej inteligencji do zwiększanie zasięgu i zaangażowania

Izba Wydawców Prasy w ramach działań przedstawiających narzędzia do monetyzacji działań online wydawców, wspólnie z firmą iMatrics, przeprowadziła we wtorek 7 listopada webinar pt.: „Przypadki użycia metadanych i sztucznej inteligencji dla wydawców – skuteczne zwiększanie zasięgu i zaangażowania”.

Webinar poprowadzili Anna Ekberg Book, Key Account Manager oraz Christoffer Krona, CTO i współzałożyciel iMatrics, a wzięło w nim udział więcej ...

Komunikat Izby Wydawców Prasy i Google Poland

Komunikat Izby Wydawców Prasy i Google Poland

Izba Wydawców Prasy oraz Google Poland informują, iż rozpoczynają kolejny etap działań zmierzających do pogłębienia współpracy wydawców prasy w Polsce z firmą Google w celu rozwoju rynku i wspierania dziennikarstwa.

Wspólnym zamiarem IWP – jako izby gospodarczej reprezentującej całą branżę wydawców prasy, drukowanej i cyfrowej – oraz Google Poland jest wypracowanie ogólnych zasad współdziałania Google z wydawcami oraz wsparcia ich więcej ...

20 i 21 listopada dwudniowy warsztat szkoleniowy IWP i Google Polska

20 i 21 listopada dwudniowy warsztat szkoleniowy IWP i Google Polska

Izba Wydawców Prasy oraz Google Polska prowadzą wspólne działania zmierzające do rozwoju współpracy wydawców prasy w Polsce z firmą Google oraz wzmocnienia kompetencji cyfrowych, zwłaszcza wśród małych i średnich wydawców, w tym wydawców lokalnych. W ramach tego współdziałania odbędzie się program szkoleń biznesowych Google News Initiative (wcześniej znany jako Digital Growth Program). Będą to dwudniowe – 20 i 21 listopada więcej ...

24 października w warszawskim kinie Kultura odbędzie się Forum Kreatywności

24 października w warszawskim kinie Kultura odbędzie się Forum Kreatywności

Już 24 października 2023 roku w Kinie Kultura w Warszawie odbędzie się Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest Izba Wydawców Prasy. Pierwsza edycja https://forumkreatywnosci.pl to jednodniowe bezpłatne wydarzenie, którego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat trendów i możliwości finansowania kultury.

Celem Forum będzie wymiana doświadczeń i więcej ...

Już 7 października ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”

Już 7 października ogólnopolska Noc Bibliotek pod hasłem „Absurd nie czytać”

Izba Wydawców Prasy objęła patronatem 9. wydanie ogólnopolskiej Nocy Bibliotek, które odbędzie się już w sobotę 7 października 2023 r. pod hasłem „Absurd nie czytać”. Udział zgłosiło już 1400 bibliotek z całej Polski, codziennie dołączają kolejne. Noc Bibliotek to jedno z największych wydarzeń czytelniczych w Polsce. W niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbliższych instytucji  więcej ...

24 października odbędzie się Forum Kreatywności organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska

24 października odbędzie się Forum Kreatywności organizowane przez Stowarzyszenie Kreatywna Polska

Stowarzyszenie Kreatywna Polska, którego członkiem jest Izba Wydawców Prasy, zainicjowało nowy projekt pn. Forum Kreatywności https://forumkreatywnosci.pl Pierwsza edycja Forum, która odbędzie się 24 października 2023 roku w Kinie Kultura w Warszawie, nosi tytuł Forum Kreatywności – finansowanie sektorów kultury i kreatywnych w Polsce. Szanse i zagrożenia.Podczas bezpłatnego jednodniowego wydarzenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat trendów i możliwości finansowania więcej ...