Jak założyć gazetę lub czasopismo – porady formalne

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – „definicje” na www.iwp.pl ) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania. Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w  więcej ...

Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska – opłaty produktowe

Od 1 stycznia 2004 obowiązują nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23 października 2003 r.).

Załącznik nr 1 określa jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań, załączniki nr 2 i 3 określają jednostkowe stawki opłat produktowych dla produktów.

 

Z załącznika nr więcej ...

Ustawa i rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki ws. obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych

Ustawa z 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 29, poz. 161, z 1999 r. Nr 50, poz. 513).

Pobierz tekst ustawy

Pobierz tekst rozporządzenia

 

 

Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udział w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, nadając numery ISSN identyfikujące polskie czasopisma.
Szczegółowe informacje na temat formalności zwiazanych z rejestracja czasopisma można uzyskać w Narodowym Ośrodku ISSN:
tel. (22) 608-2407, faks (22) 825-5729,
e-mail: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi również Krajowe Biuro ISBN, więcej ...