Nowe załączniki do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska – opłaty produktowe

Od 1 stycznia 2004 obowiązują nowe załączniki do Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia z dnia 3 października 2003 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. 03.180.1768 z dnia 23 października 2003 r.).

Załącznik nr 1 określa jednostkowe stawki opłat produktowych dla opakowań, załączniki nr 2 i 3 określają jednostkowe stawki opłat produktowych dla produktów.

 

Z załącznika nr 1:

Poz. Symbol PKWiU Rodzaje opakowań (jednostkowych, transportowych i zbiorczych) Jednostkowa stawka w zł za 1 kg
1 2 3 4
1 bez względu na symbol PKWiU opakowania z tworzyw sztucznych1) 2,56
2 bez względu na symbol PKWiU opakowania z aluminium1) 1,28
3 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej1) 0,77
4 bez względu na symbol PKWiU opakowania z papieru i tektury1) 0,61
5 bez względu na symbol PKWiU opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami1) 0,15
6 bez względu na symbol PKWiU opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów)1), 2) 0,31
7 bez względu na symbol PKWiU opakowania wielomateriałowe1) 2,76