VAT

Fundamentalne znaczenie w zakresie stosowania podatku VAT w Polsce ma ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 2433, z 2019 r. poz. 675, 1018 z późn. zm.).

Ustawa do pobrania ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040540535

Należy jednak zauważyć, iż 14 listopada w więcej ...

VAT