VAT i PKWiU od 2011 – zasady wprowadzania tytułów do kolportażu

Przedstawione przez rząd projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przyjmują wzrost stawek VAT dla książki i prasy specjalistycznej z 0 do 5% oraz 1% wzrost dla innych produktów i usług, w tym prasy z 7 do 8% i 22 do 23%, z utrzymaniem obowiązujących definicji.

Od 1 stycznia 2011 roku weszło w życie nowe grupowanie PKWiU, które musi być określone i przekazane kolporterowi, a stawka VAT wraz z ceną nadrukowana na wydawnictwach, które zostaną skierowane do sprzedaży po 1 stycznia 2011 roku.

Izba kierowała do Ministerstwa Finansów oraz do Komitetu Stałego Rady Ministrów wnioski mające na względzie jak największą ochronę produkcji wydawniczej przed negatywnymi skutkami związanymi ze wzrostem stawki VAT. Jedną ze spraw była kwestia wprowadzenia okresu przejściowego dla rozliczeń VAT wzorem jego wprowadzenia w 2001 roku, kiedy wzrosła stawka VAT dla prasy z 0 do 7%.

W związku z powyższym w dniu 13 października 2010 r. odbyło się w Izbie spotkanie kolporterów i przedstawicieli niektórych wydawców w celu przedyskutowania bezpiecznych warunków dla branży związanych z wprowadzeniem w życie nowych zobowiązań ustawowych.

Poniżej notatka z tego spotkania zawierająca przyjęte ustalenia, które zostały przekazane wydawcom z zaleceniem ich realizacji, oraz dokumenty dot. zasad wprowadzenia nowych kodów PKWiU.

Notatka z ustaleń z kolporterami

Pismo RUCH SA – zalecenia dot. kodów PKWIU

 

Notatka z ustaleń z kolporterami