IPI- International Press Institute

International Press Institute (IPI) powstało w 1950 roku jako organizacja, której misją była walka o wolność prasy i o poprawę standardów i praktyk dziennikarskich. Obecnie jej aktywność nie dotyczy tylko prasy, ale wszystkich mediów i skupia się głównie na sprawach związanych z wolnością słowa, rozwojem demokracji, a także tworzeniem standardów bezpieczeństwa dla dziennikarzy pracujących w trudnych rejonach świata. IPI, z więcej ...