IPI- International Press Institute

International Press Institute (IPI) powstało w 1950 roku jako organizacja, której misją była walka o wolność prasy i o poprawę standardów i praktyk dziennikarskich. Obecnie jej aktywność nie dotyczy tylko prasy, ale wszystkich mediów i skupia się głównie na sprawach związanych z wolnością słowa, rozwojem demokracji, a także tworzeniem standardów bezpieczeństwa dla dziennikarzy pracujących w trudnych rejonach świata. IPI, z siedzibą w Wiedniu, skupia 2200 członków ze 115 krajów; są to głównie redaktorzy naczelni, wybitni dziennikarze, wydawcy oraz przedstawiciele mediów. Najważniejszym forum IPI są doroczne Kongresy organizowane w różnych krajach. Uczestniczą w nich nie tylko zrzeszeni członkowie, ale również zaproszeni goście: członkowie rządów, przedstawiciele krajowych i międzynarodowych organizacji medialnych, intelektualiści.

www.freemedia.at


ipi@freemedia.at