KODEKS DOBRYCH PRAKTYK WYDAWCÓW PRASY – dokumenty

Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IWP w dniu 16 listopada 2005 r. Kodeks rozesłano do wszystkich wydawców-członków Izby wraz z listem przewodnim, informacją o Kodeksie oraz Statutem IWP ze zmianami przyjętymi przez Walne Zgromadzenie, a także nowym regulaminem Sądu Koleżeńskiego Izby, dostosowanym do wymagań Kodeksu Wydawców. Wydawcy otrzymali także pliki graficzne z logo Kodeksu Wydawców – do umieszczenia w stopce wydawanych tytułów na znak stosowania postanowień Kodeksu.

Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy