Informacje o ISSN

Biblioteka Narodowa od 1977 roku bierze udział w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych, nadając numery ISSN identyfikujące polskie czasopisma.
Szczegółowe informacje na temat formalności zwiazanych z rejestracja czasopisma można uzyskać w Narodowym Ośrodku ISSN:
tel. (22) 608-2407, faks (22) 825-5729,
e-mail: bnissn@bn.org.pl
http://www.bn.org.pl
ISSN International Centre (Miedzynarodowy Osrodek ISSN)

Od 1993 roku Biblioteka Narodowa prowadzi również Krajowe Biuro ISBN, odpowiedzialne za współpracę z wydawcami przy oznaczaniu druków zwartych międzynarodowymi numerami ISBN.
Szczegółowe informacje na temat formalności związanych z oznaczaniem książek numerami ISBN można uzyskać w Krajowym Biurze ISBN tel. (22) 608-2410, tel/faks (22) 608-2433, e-mail: bnisbn@bn.org.pl.

Informacja dla Wydawców o trybie rejestracji w Krajowym Biurze ISBN.
The International ISBN Agency (Miedzynarodowa Agencja ISBN)

Nadawanie numerów ISSN i ISBN jest bezpłatne lecz wymaga spełnienia wymogów formalnych.