Jak założyć gazetę lub czasopismo – porady formalne

Należy zdecydować o charakterze tytułu, formie edytorskiej, założeniach wydawniczych i określić jego ogólną linię programową (proszę spojrzeć na Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy – „definicje” na www.iwp.pl ) oraz rozstrzygnąć jaki będzie zasięg tego pisma (gmina, dzielnica), czy płatne, czy bezpłatne, formę kolportażu, formę organizacyjno-prawną wydawcy, sposób finansowania. Wystąpić na piśmie do Sądu Okręgowego wydział rejestracji w sprawie rejestracji czasopisma (art. 22 prawa prasowego) podając w nim:

 • tytuł
 • siedzibę i adres redakcji
 • dane osobowe redaktora naczelnego
 • nazwę wydawcy
 • siedzibę i adres wydawcy
 • częstotliwość ukazywania się (np. dziennik, tygodnik, miesięcznik itd.)

Siedziba redakcji może być taka sama jak wydawcy. Wydawca może być redaktorem naczelnym. O rejestrację może wystąpić osoba fizyczna lub prawna. Rejestracja wiąże się z wykupieniem znaczków sądowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 po 30 dniach od złożenia wniosku można wydać czasopismo jeśli sąd nie rozpatrzył wniosku. Przed rejestracją należy sprawdzić w sądzie czy przypadkiem podobny tytuł nie posiada już rejestru.
Ze złożeniem wniosku wskazane jest zarejestrować również domenę o nazwie tytułu oraz za pośrednictwem kancelarii patentowej znak towarowy.

Po zarejestrowaniu tytułu należy wystąpić z wnioskiem do Biblioteki Narodowej o nadanie znaku ISSN (Międzynarodowy Numer Wydawnictw Ciągłych) – Biblioteka Narodowa, Al. Niepodległości 236, 00937 Warszawa, tel. 0 22 608 24 07.

Posiadanie znaku ISSN związane jest:

 • przy prowadzeniu działalności gospodarczej z wielkością podatku VAT „5”, „8”, „23” przy sprzedaży egzemplarzowej (Ustawa VAT art. 2 ust 27f oraz poz. 73 i 74 zał. 3)
 • wprowadzeniem do kolportażu (np. Ruch, Kolporter)
 • otrzymaniem Kodu Kreskowego na sprzedaż egzemplarzową za pośrednictwem
 • Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego cobrpp@cobrpp.com.pl, www.cobrpp.com.pl
 • Instytut Logistyki i Magazynowania www.ilim.poznan.pl

Bez Kodu Kreskowego czasopismo nie będzie przyjmowane do sprzedaży w sieci jakiegokolwiek kolportera.

Tyle jeśli chodzi o formalności związane z rejestracją tytułu oraz ISSN i Kodu Kreskowego. Forma organizacyjno-prawna wydawcy, osoba fizyczna, działalność gospodarcza, firma w rozumieniu KSH zależy od założeń wydawcy, o czym w pkt. 1. W tych sprawach decyduje wydawca i zasięga opinii w Urzędzie Skarbowym lub u doradcy prawno- finansowego.