Poparcie ENPA, EMMA i IWP dla działań australijskiego rządu regulującego stosunki platform cyfrowych z mediami

Poparcie ENPA, EMMA i IWP dla działań australijskiego rządu regulującego stosunki platform cyfrowych z mediami

Izba Wydawców Prasy, podobnie jak europejskie organizacje wydawców prasy, z zadowoleniem i uznaniem przyjmuje działania rządu Australii, dotyczące opracowania obowiązkowego kodeksu postępowania, regulującego stosunki pomiędzy platformami cyfrowymi a mediami. Zgodnie z planowanymi przepisami, platformy będą zobowiązane płacić mediom za korzystanie z treści przez nie tworzonych. Kroki podjęte przez władze australijskie świadczą o zrozumieniu przez nie tego, jak ważną rolę odgrywają media i jak istotne jest podejmowanie dyskusji na temat uregulowania rynku i przeciwdziałania wykorzystywaniu pozycji dominującej przez wielkie platformy cyfrowe.

Tego rodzaju działania są dowodem właściwego podejścia do kwestii przywrócenia równowagi na rynku mediów i reklamy. Stanowią także przykład jednej z form odpowiedzialnego wsparcia dla prasy ze strony władz państwowych, o jakie od lat zabiegają polscy wydawcy. Ma to szczególne znaczenie w kryzysie wywołanym pandemią, zagrażającym funkcjonowaniu prasy – źródła i nośnika rzetelnych informacji i propagatora kultury.

Poniżej pełna wersja komunikatu organizacji europejskich wydawców:

EMMA/ENPA
Bruksela, 21 kwietnia 2020 r

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują decyzję rządu australijskiego o opracowaniu obowiązkowego kodeksu postępowania regulującego stosunki między platformami cyfrowymi a przedsiębiorstwami medialnymi.

W dniu 19 kwietnia australijski minister skarbu polecił Australijskiej Komisji ds. Konkurencji i konsumentów (ACCC) opracowanie obowiązkowego kodeksu postępowania, który rozwiązałby problem nierównowagi rynkowej między platformami cyfrowymi a firmami mediowymi.

Po przeprowadzonym przez ACCC dochodzeniu w sprawie platform cyfrowych, które wykazało, że istnieje potrzeba aktualizacji i modernizacji australijskich przepisów dotyczących mediów, rząd podjął mądrą decyzję o opracowaniu kodeksu obowiązkowego, a nie dobrowolnego, w celu zarządzania złożonymi relacjami między mediami a platformami cyfrowymi. Taki kodeks postępowania zawierałby następujące obowiązki dla platform cyfrowych:

  • Będzie wymagał od firm negocjowania w dobrej wierze sposobu płacenia mediom informacyjnym za korzystanie z ich treści;
  • Platformy cyfrowe byłyby zobowiązane do informowania mediów z wyprzedzeniem o zmianach algorytmów, które mogłyby wpłynąć na ranking treści;
  • Będą musiały preferować oryginalne źródłowe treści informacyjne w wynikach wyszukiwania stron;
  • Platformy cyfrowe będą udostępniać dane firmom medialnym.

Kodeks będzie również zawierał kary i wiążące mechanizmy rozstrzygania sporów w negocjacjach między platformami cyfrowymi a przedsiębiorstwami z sektora mediów informacyjnych. Kodeks ma zostać sfinalizowany pod koniec lipca 2020 r. i oficjalnie zatwierdzony do listopada 2020 r.

Wraz z decyzją francuskiego urzędu ochrony konkurencji przeciwko Google, Australia stanowi kolejny ważny precedens, który podkreśla konieczność ogólnoeuropejskiej dyskusji na temat nadużywania przez platformy swojej pozycji rynkowej w każdym aspekcie ich relacji z sektorem prasowym.

EMMA i ENPA zdecydowanie zachęcają Komisję Europejską do pilnego przyjęcia niezbędnych środków prawnych w celu przeciwdziałania nadużywaniu dominującej na rynku internetowej mega-platformy.

Ilias Konteas, dyrektor wykonawczy EMMA i ENPA powiedział: – Rząd Australii wykazał głębokie zrozumienie potrzeby wyrównania szans poprzez ochronę prasy przed zachowaniem gigantycznych platform cyfrowych, co wyraźnie wynika z nadużycia ich dominująca pozycja. Europa musi pilnie zareagować, ponieważ problemy, przed którymi stoi prasa wobec gigantów, są globalne i podobne na całym świecie.

Treść komunikatu w j. angielskim pod tym linkiem.