Raport Instrat: – Podatek cyfrowy mógłby do budżetu Polski przynieść nawet 2 mld zł rocznie

Raport Instrat: – Podatek cyfrowy mógłby do budżetu Polski przynieść nawet 2 mld zł rocznie

Gdyby cyfrowi giganci płacili w Polsce 7-procentowy podatek od przychodów uzyskiwanych na terenie naszego kraju do budżetu w 2022 r. wpłynęłoby nawet miliard złotych, a do 2028 roku nawet dwa miliardy. Środki z nowego podatku miałby zostać przeznaczone na cyfryzację Polski – takie propozycje zawarto w raporcie Fundacji Instrat, którego treść udostępniono portalowi Wirtualnemedia.pl.

Wyliczenia te zaprezentowała Fundacja Instrat, zajmująca się m.in. badaniami nad gospodarką cyfrową. Główną rekomendacją zawartą w raporcie jest nałożenie na cyfrowe platformy podatku w wysokości 7 proc. od przychodów uzyskiwanych na terenie Polski od podmiotów przekraczających 750 mln euro globalnie skonsolidowanych przychodów, 4 mln euro przychodów w Polsce oraz mających tutaj min. 500 tys. użytkowników. Podobny model opodatkowania proponuje Komisja Europejska w projekcie Dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od usług cyfrowych.

Fundacja Instrat podkreśla konieczność dostosowania modelu podatku cyfrowego do istniejącego w Polsce porządku prawnego. Zdaniem fundacji będzie to podatek bezpośredni, a więc pobierany wprost od podmiotów zobowiązanych przy jednoczesnym oparciu podstawy opodatkowania o skonsolidowane przychody. Nie jest to więc ani podatek obrotowy ani podatek dochodowy – w związku z czym ujęty będzie w odrębnej regulacji jako podatek od niektórych usług cyfrowych oparty na szczególnej regulacji.Z analizy Instrat wynika, że już w pierwszym roku obowiązywania podatku cyfrowego w proponowanym kształcie (czyli 2021r.), do budżetu mogłoby wpłynąć około 847 mln zł, a przy zachowaniu dynamiki wzrostu wpływy z podatku cyfrowego przekroczą kwotę 2 mld zł rocznie najpóźniej w 2028 r.

Instrat proponuje, by pieniądze pozyskane z podatku trafiły do nowo utworzonego Funduszu Technologii Społecznych, przeznaczonego na cyfryzację kraju. Z tego funduszu można sfinansować przekwalifikowanie pracowników, którzy będą dotknięci bezrobociem z powodu postępującej automatyzacji pracy manualnej i umysłowej. Środki z funduszu miałyby także zostać przeznaczone na opłacenie dostępu do internetu w szkołach, bibliotekach, świetlicach czy ośrodkach kultury (zrzeszonych w tzw. Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej).

Źródło: https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/analiza-podatek-cyfrowy-wplywy-do-budzetu-2-mld-zl-rocznie