Apel środowiska ludzi książki do prezydenta i premiera o wdrożenie strategii ratowania książki

Apel środowiska ludzi książki do prezydenta i premiera o wdrożenie strategii ratowania książki

Polska Izba Książki oraz wiele innych organizacji i stowarzyszeń wspólnie skierowało pismo do władz różnego szczebla z apelem o wdrożenie strategii ratowania książki. Pismo trafiło m.in. do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremierów, marszałków Sejmu i Senatu, przewodniczących Komisji Kultury i Środków Przekazu Sejmu i Senatu, p. minister M. Gawin, p. M. Adamkowskiego – dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN i D. Jaworskiego – dyrektora Instytutu Książki.

W apelu czytamy m.in.:

– Czytanie książek jest fundamentem rozwoju, innowacji i demokracji. Jeśli Polska chce się rozwijać, potrzebujemy, by książki powstawały i były dostępne – aby polski czytelnik mógł rozwijać swoje zasoby intelektualne i duchowe dla dobra własnego, społeczności i całego Narodu. Upadłość wydawców, księgarń i dystrybutorów książek, pozbawienie autorów, tłumaczy, ilustratorów i grafików środków do życia, to scenariusz, w którym książki przestaną powstawać.

Polska i bez obecnego kryzysu ma jeden z najniższych poziomów czytelnictwa w Europie. A tymczasem przyszły rozwój każdej społeczności zależy od tego, czy kluczowe obszary funkcjonowania społeczeństwa i państwa będą działać sprawnie. Służba zdrowia i gospodarka to problemy pierwszej linii. Edukacja i czytelnictwo stanowią fundament, bez którego Naród pozbawiony jest narzędzi rozwoju.

Dlatego zwracamy się z apelem o wdrożenie strategii ratowania książki. Zebraliśmy postulaty od przedstawicieli licznych uczestników życia literackiego w Polsce: tworzących literaturę pisarzy, ilustratorów i tłumaczy, do wydawców i księgarzy, bibliotekarzy i promotorów książki. Mimo różnic, porozumieliśmy się między sobą, żeby solidarnie uratować literaturę w Polsce.

Jednocześnie jesteśmy gotowi w każdej chwili przystąpić do współpracy z Ministerstwami Rozwoju, Edukacji i Kultury, by wspólnie opracować długofalową progresywną strategię dla Niepodległej Czytającej.

Wśród sygnatariuszy apelu jest też Izba Wydawców Prasy.

W załączniku pełna treść apelu w wersji PDF.