26 kwietnia Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Wspólna akcja europejskich organizacji wydawców prasy

26 kwietnia Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Wspólna akcja europejskich organizacji wydawców prasy

W niedzielę 26 kwietnia przypada Światowy Dzień Własności Intelektualnej. Z tej okazji Izba Wydawców Prasy wydała komunikat, przypominający o ważności ochrony praw autorskich i o konieczności szybkiej implementacji do polskiego prawa dyrektywy przyznającej wydawcom prasy prawa pokrewne.

***

Prawa własności intelektualnej, prawa autorskie i prawa pokrewne wydawców i producentów są kamieniem węgielnym naszej europejskiej demokracji, różnorodności mediów i kultury europejskiej.

Pandemia koronawirusa potwierdziła, że gazety i czasopisma są najbardziej zaufanymi mediami, a nasi obywatele polegają na ofercie wydawców w zakresie wysokiej jakości informacji i rozrywki, zaś zasięg wydań cyfrowych prasy osiągnął rekordowy poziom. Prawa własności intelektualnej są niezbędne do zapewnienia trwałości ekonomicznej tak ważnego sektora.

Unia Europejska poczyniła historyczny krok, przyjmując prawo pokrewne wydawców w ramach dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. To niezbędne działanie wywołało oddźwięk na całym świecie. Silne i skuteczne prawo pokrewne wydawców prasy ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wolnego, silnego i niezależnego sektora prasowego, sprawiedliwego ekosystemu cyfrowego i bogatego w treści internetu.

Ilias Konteas, dyrektor europejskich organizacji wydawców prasy EMMA/ENPA, powiedział: – Europejscy wydawcy prasy byli zjednoczeni podczas negocjacji dyrektywy o prawach autorskich i pozostają zjednoczeni podczas jej wdrażania. Prawo autorskie ma kluczowe znaczenie dla dziennikarstwa, wydawnictw, dla ochrony i zachowania naszej europejskiej tożsamości, która leży u podstaw naszej demokracji. Bardziej niż kiedykolwiek prasa europejska potrzebuje szybkiego egzekwowania prawa wydawców do stworzenia bardziej sprawiedliwego i bogatszego ekosystemu cyfrowego.

Dlatego w Światowym Dniu Własności Intelektualnej Izba Wydawców Prasy, wraz ze swoimi członkami oraz z wydawcami gazet i czasopism z całej Europy, wzywa polski rząd do szybkiej implementacji i wdrożenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy.

Szybkie wdrożenie silnych praw pokrewnych wydawców jest niezbędnym warunkiem wyrównania szans na rynku cyfrowym i niezbędnym pierwszym krokiem w celu przeciwdziałania systematycznym nadużyciom dominujących na rynku megaplatform internetowych w stosunku do wydawców prasowych.

***

Komunikat tej treści wydały także władze europejskich organizacji wydawców prasy EMMA/ENPA oraz organizacje krajowe w państwach Europy. Polska wersja komunikatu (w wersji DOC i PDF) dostępna pod tymi linkami

https://www.iwp.pl/wp-content/uploads/2020/04/IWP_Komunikat_Dzien_Wlasnosci_Intelektualnej_26_kwietnia_2020_-1.pdf
https://www.iwp.pl/wp-content/uploads/2020/04/IWP_Komunikat_Dzien_Wlasnosci_Intelektualnej_26_kwietnia_2020_.docx