Poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

OŚWIADCZENIE ENPA

Europejscy wydawcy prasy z zadowoleniem przyjmują poparcie dziennikarzy dla prawa pokrewnego na poziomie Unii Europejskiej

Bruksela, 18 kwietnia 2017 – Prezydent ENPA, a zarazem wiceprezydent ITEDI (La Stampa, Il Secolo) Carlo PERRONE wyraził zadowolenie z oświadczenia wydanego przez Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ) w sprawie praw autorskich, a zwłaszcza prawa pokrewnego dla wydawców prasy na poziomie więcej ...

Prace nad dyrektywą AVMS

Kierunek prac nad nowelizacją dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych (AVMS) nie jest, niestety, dobry dla prasy. Organa UE traktują telewizję jako najbardziej zagrożoną przez internet i proponują szereg zmian umacniających pozycję TV na rynku reklamy, głównie przez znaczne rozluźnienie limitów czasu reklamowego. Uderzy to głównie w prasę, zwłaszcza w Polsce, gdzie udział telewizji w rynku więcej ...

Wyrok NSA: IMM nie ma prawa kwestionować zezwolenia SDW REPROPOL

24 marca 2017 r. zapadł niezwykle ważny dla problemów press clippingu (monitoringu mediów) w Polsce wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. W sprawie toczącej się ze skargi Instytutu Monitorowania Mediów sp. z o.o. na decyzję Ministra Kultury dotyczącą zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi udzielonego w 2009 r. na rzecz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, NSA ostatecznie orzekł, że IMM nie ma więcej ...

Projekt nowelizacji prawa prasowego w zakresie autoryzacji

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konsultacje w sprawie projektu nowelizacji Prawa prasowego w zakresie autoryzacji. Nowelizacja ta jest wykonaniem wyroku ETS.

Projekt MKiDN dotyczy zmiany bardzo istotnej z punktu widzenia naszego środowiska kwestii. Izba przedstawiła ministerstwu swoje stanowisko. Jest ono tożsame z uwagami i postulatami przedstawianymi już przez IWP podczas konsultacji projektu zmian więcej ...

Spotkanie wydawców prasy z eurodeputowanymi

W lutym odbyło się w Brukseli spotkanie przedstawicieli IWP z kilkunastoma polskimi eurodeputowanymi, reprezentującymi różne partie, z ich asystentami oraz ekspertami. W skład sześcioosobowej delegacji Izby weszli: prezes Wiesław Podkański, prezes Grzegorz Tomaszewski, red. Wojciech Rogacin, red. Dominik Księski, prezes Jacek Ślusarczyk oraz mec. Jacek Wojtaś. Podczas spotkań przedstawiono stanowisko polskich wydawców ws. praw pokrewnych więcej ...

Coraz więcej podpisów pod „Manifestem” redakcji i wydawców ws. praw pokrewnych

Coraz więcej redakcji i wydawców podpisuje się pod „Manifestem” w sprawie praw pokrewnych dla wydawców prasy. Przypomnijmy, że wieloletnie działania wydawców krajów europejskich – w sytuacji postępującej degradacji prasy, wynikającej m.in. z piractwa treści prasowych przez liczne portale internetowe i technologicznych monopolistów, skutkującej spadkiem nakładów i przychodów reklamowych – doprowadziły do powstania inicjatywy Komisji Europejskiej przyznania wydawcom praw pokrewnych. Należy więcej ...

Apel ośmiu organizacji do prezydenta ws. skreślenia art. 212 kk

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o ułaskawieniu redaktora Tomasza Wróblewskiego, skazanego z art. 212 k.k. (Dz. U. 1997 r., nr 88, poz. 553), a także o wszczęciu procedury ułaskawienia red. Michała Fury, również skazanego z art. 212 k.k. Sytuacja ta wydaje się wskazywać, iż prezydent podziela przekonanie o szkodliwości pozostawania w polskim systemie prawnym art. więcej ...

Dalsze działania ws. stawek VAT na e-publikacje

W lutym Izba kontynuowała działania związane ze stawką VAT na publikacje cyfrowe. Obszerne pismo w tej sprawie wystosowano do wicemarszałka sejmu Stanisława Tyszki, który wystąpił z inicjatywą ustawodawczą dotyczącą zrównania stawek VAT na publikacje drukowane i cyfrowe. W piśmie z 6 lutego Izba podziękowała marszałkowi za tę inicjatywę i – co było wcześniej ustalone więcej ...

GrandFront 2016 – kończy się czas na zgłoszenia!

Dobiega końca czas na zgłaszanie okładek w jubileuszowej, XV. edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2016. W tym roku w regulaminie Konkursu wprowadzono pewne zmiany – zmierzają one do doprecyzowania kategorii oraz równoważenia prac w druku i cyfrze. Dokładne informacje i mechanizm zgłaszania prac znajdują się na stronie internetowej www.grandfront.pl

W związku z więcej ...

Konsultacje podatkowe dla wydawców prasy – 27 stycznia 2017

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 27 stycznia 2017 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VATSzkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną  więcej ...

Konsultacje podatkowe dla wydawców prasy – 27 stycznia 2016

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 27 stycznia 2017 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i  więcej ...

Pismo IWP do Ministerstwa Finansów ws. stawek VAT na e-publikacje

W związku z komunikatem ws. polityki dotyczącej podatku VAT, jaki Komisja Europejska ogłosiła w dniu 1 grudnia 2016 r., Izba Wydawców Prasy skierowała do Ministerstwa Finansów pismo przypominające stanowisko wydawców w sprawie stawek VAT na publikacje prasowe na różnych nośnikach.

Jednym z kilku kierunków kluczowych działań, jakie proponuje Komisja Europejska w komunikacie 1 grudnia, jest stworzenie państwom członkowskim więcej ...

Komisja Europejska ws. stawek VAT na e-publikacje: ujednolicenie stawek dla publikacji na różnych nośnikach

W dniu 1 grudnia 2016 Komisja Europejska ogłosiła komunikat ws. polityki dotyczącej podatku VAT. Jak stwierdzono w komunikacie prasowym, Komisja proponuje nowe przepisy podatkowe wspierające handel elektroniczny i przedsiębiorstwa internetowe w UE. Propozycje te „odzwierciedlają nowe podejście do VAT w handlu elektronicznym i zobowiązania Komisji Europejskiej zawarte w strategii jednolitego rynku więcej ...

Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w prasie drukowanej i cyfrowej

Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej
Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy – raport z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura –Interwencje

Raport IWP RYNEK – prezentacja_02-2014

Raport RYNEK 11-02-2014 (R) word IWP

Raport_IWP – comments (aktual)

 

GrandFront 2016: przygotowania w toku. Regulamin Konkursu na Okładkę Prasową Roku

Rzopoczęły się już przygotowania do jubileuszowej, XV. edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2016. Zarząd IWP na posiedzeniu w dniun 20 października 2016 r. zatwierdził regulamin Konkursu. W aktualnym regulaminie pewne zmiany, a przede wszystkim – z racji jubileuszu – niespodzianka: nagroda XV-lecia!
Wszystkie redakcje i wydawców gorąco zachęcamy do udziału w tym prestiżowym Konkursie. To wyjątkowa okazja do więcej ...

Mec. Jacek Wojtaś (IWP) o prawach pokrewnych dla wydawców w programie „Rzecz o prawie”

W programie Rzeczypospolitej”  #RZECZoPRAWIE w piątek 4 listopada 2016 r. gościem red. Ewy Usowicz był m.in. mec. Jacek Wojtaś – prawnik z Izby Wydawców Prasy. Rozmowa dotyczyła projektu dyrektywy unijnej przyznającej wydawcom prasy prawa pokrewne. Prawa te mają zrekompensować wydawcom oraz autorom tekstów (dziennikarzom) nakłady poniesione na treści prasowe, których są twórcami, a które są wykorzystywane przez więcej ...

Odbyła się konferencja prasowa wydawców nt. praw pokrewnych

We czwartek 3 listopada 2016 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbyła się konferencja prasowa wydawców pt. „Dlaczego dziennikarzom i wydawcom należą się prawa pokrewne”.

Tematem konferencji była prezentacja stanowiska Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w związku z projektem dyrektywy więcej ...

Konferencja prasowa wydawców nt. praw pokrewnych – 3 listopada 2016, godz. 11:00

We czwartek 3 listopada 2016 r. o godz. 11.00 w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej odbędzie się konferencja prasowa wydawców pt. „Dlaczego dziennikarzom i wydawcom należą się prawa pokrewne”.

Tematem konferencji będzie prezentacja stanowiska Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL w związku z projektem więcej ...

Stanowisko Wydawców ws. dokumentów KE dotyczących modernizacji prawa autorskiego

Izba Wydawców Prasy przekazała Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowisko ws. inicjatywy Komisji Europejskiej, związanej z modernizacją prawa autorskiego. W stanowisku stwierdzono, iż projekt wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy jest dawno oczekiwaną przez twórców słowa szansą zrównania ich w prawach z innymi producentami oraz wzmocnienie ich praw wobec podmiotów wykorzystujących bez licencji treści prasowe na potrzeby swoich modeli więcej ...

Media w Europie apelują o działanie na rzecz umocnienia wolności prasy

We czwartek 6 października 2016, w czasieodbywającej się w Lipsku  Europejskiej Konferencji nt. Wolności Mediów 2016 Max von Abendroth, dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Mediów Maga-zynowych (EMMA) wraz z Jane Whyatt, szefową projektów w Europejskim Centrum ds. Wolności Prasy i Mediów (ECPMF) zaprezentowali „Apel o działanie” autorstwa europejskiego sektora medialnego, mający na celu umocnienie wolności prasy na kontynencie europejskim.
„Czynniki więcej ...