Prezentacja z Digital Innovators’ Summit

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, można się z nimi zapoznać także na stronie internetowej więcej ...

GRANDFRONT – ZNAMY NAJLEPSZE POLSKIE OKŁADKI 2015 ROKU

EMOCJE I ARTYSTYCZNY KUNSZT NAGRODZONE W KONKURSIE GRANDFRONT 2015

  1. maja 2016 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już po raz czternasty nagrodzono najlepsze polskie okładki prasowe. Główną nagrodę w Konkursie Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2015 zdobyła redakcja Polski The Times za stronę tytułową wydania nr 33 z 2015 roku więcej ...

XXIV Walne Zgromadzenie IWP – stanowisko ws. działalności rynku prasowego

Uczestnicy obradującego w dniu 28 kwietnia XXIV Walnego Zgromadzenia Izby Wydawców Prasy wysłuchali sprawozdań z działalności Izby w minionym roku oraz udzielili absolutorium władzom IWP.

Walne Zgromadzenie IWP przyjęło uchwałę ws. działalności rynku prasowego, w której stwierdzono m.in., że tylko silna ekonomicznie prasa może zrealizować powinności wynikające z jej społecznej misji. Branża prasowa odgrywa kluczową ekonomiczną, społeczną i kulturalną rolę więcej ...

Oświadczenie IWP w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Oświadczenie Izby Wydawców Prasy

w sprawie skazania z art. 212 kk red. Tomasza Wróblewskiego oraz red. Michała Fury

Red. Tomasz Wróblewski oraz red. Michał Fura zostali w dniu 6 kwietnia 2016 r. skazani przez Sąd Okręgowy w Warszawie w procesie z oskarżenia prywatnego firmy dystrybucyjnej Garmond Press SA, na podstawie art. 212 kodeksu karnego, w związku więcej ...

Nowe władze ENPA

W trakcie Walnego Zgromadzenia Europejskiego Stowarzyszenia Wydawców Prasy (ENPA), które odbyło się 12 kwietnia 2016 r., wybrano nowe władze Stowarzyszenia.

Przewodniczącym ENPA został dotychczasowy wiceprzewodniczący, pan Carlo Perone, wiceprezes włoskiego wydawnictwa Italiana Editrice, które wydaje  m.in. dziennik „La Stampa”.

Wiceprzewodniczącymi ENPA zostali Bruno Pachent, szef marketingu w Groupe La Dépêche du Midi, wydawcy francuskiego dziennika regionalnego „La Dépêche więcej ...

Konsultacje UE ws. wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy

Z inicjatywy komisarza G. Oettingera w dniu 23 marca 2016 r. Komisja Europejska uruchomiła konsultacje publiczne dotyczące wprowadzenia praw pokrewnych dla wydawców prasy (pytania dotyczące konsultacji znajdują się na stronie https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Copyright?surveylanguage=EN ).

Wydawcy prasy zabiegają od wielu lat o jednoznaczne objęcie działalności prasowej prawami pokrewnymi, które wprowadzają m.in. stan równowagi pomiędzy prasę, nadawców radiowych, telewizyjnych i producentów filmów. więcej ...

Stanowisko IWP ws. projektu nowelizacji ustawy o Policji

Zarząd Izby Wydawców Prasy przyjął w dniu 13 stycznia 2016 r. stanowisko w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W stanowisku tym wyrażano poważny niepokój związany z projektem ustawy nowelizującej ustawę o Policji. Jego przyjęcie – poprzez faktyczne ograniczenie dziennikarskiej tajemnicy zawodowej – może prowadzić do powstania narzędzia służącego łamaniu jednego z więcej ...

Wspólne wystąpienie organizacji wydawców do MKiDN – ważne dla wydawców i kultury

Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej i SW Repropol wystąpiły wspólnie do ministra kultury wskazując szereg obszarów prawnych i społecznych, które wymagają szczególnej troski resortu – dla umożliwienia wypełniania przez wydawców prasy właściwego ich zadań społecznych i kulturowych.

W piśmie z 11 grudnia 2015 r. wskazano, iż digitalizacja nie zmniejszyła, ale zwiększyła potrzebę ochrony treści za pomocą więcej ...

Kongres FIPP w 2017 r. Warszawie

W czwartek 15 października w Toronto, podczas obrad Światowego Kongresu FIPP – organizacji ze stałą siedzibą w Londynie, skupiającej setki wydawców czasopism z kilkudziesięciu krajów, w tym także wielkich ponadnarodowych korporacji i powiązanych z nimi serwisów mobilnych i internetowych – ogłoszono, że miejscem następnego globalnego spotkania wydawców (za dwa lata, w październiku więcej ...

Trybunał Konstytucyjny pyta TS UE o stawki VAT na e-booki i inne publikacje elektroniczne

W dniu 7 lipca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny RP skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytania prejudycjalne dotyczące ważności prawa unijnego w kwestii stosowania odmiennych stawek VAT na drukowane i elektroniczne wersje książek i innych publikacji elektronicznych.

      Wystąpienie polskiego Trybunału wywołane jest działaniem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, która więcej ...

Nowelizacja prawa autorskiego

W piątek 10 lipca 2015 r.  Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W nowelizacji tej zawarte jest m.in. skreślenie artykułu 30, dotyczącego dozwolonego użytku przysługującego ośrodkom dokumentacji i informacji prasowej. Artykuł ten jest dziś właściwie martwy, gdyż dotyczy analogowego wykorzystania materiałów, co dziś już właściwie nie ma więcej ...

Organizacje wydawców jednomyślne ws. akcji lobbingowej firmy IMM

Firma Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o. 12 czerwca br. rozesłała do wydawców prasy lokalnej i branżowej listy wzywające do podpisania petycji przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji prawa autorskiego, w szczególności skreśleniu art. 30 pa. IMM sugeruje wydawcom wysłanie petycji do Sejmu, a sformułowana jest ona tak, jakby jej autorami byli sami wydawcy.

Treść i  więcej ...

Sąd Koleżeński IWP w nowej kadencji

W dniu 18 czerwca 2015 r. odbyło się posiedzenie Sądu Koleżeńskiego IWP. Było to pierwsze posiedzenie Sądu nowej kadencji i miało charakter organizacyjny. Dyskutowano także o przestrzeganiu i upowszechnianiu dobrych praktyk w działalności wydawniczej oraz zasad zawartych w Kodeksie Wydawców.

Sąd ukonstytuował się, wybierając przewodniczącego i dwoje wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego IWP został Marek Chyliński, wiceprzewodniczącymi Katarzyna Kolanowska i Piotr więcej ...

Obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy

W dniu 28 maja 2015 r. obradowało XXIII Walne Zgromadzenie Izby Wydawców Prasy. Zebrani członkowie Izby przyjęli sprawozdania z upływającej właśnie trzyletniej kadencji i udzielili absolutorium ustępującym władzom. Zgromadzenie wybrało także nowe władze Izby na kolejną kadencję. Prezesem IWP wybrano ponownie Wiesława Podkańskiego. Do zarządu Izby wybrani zostali: Jerzy Baczyński, Dariusz Bąk, Zbigniew Benbenek, Robert Cholewa, Jerzy Janczak, więcej ...

Petycja do organów UE ws. ochrony praw autorskich

Na poziomie UE trwają obecnie prace dotyczące reformy prawa autorskiego. Wkrótce Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem poseł Julii Redy z Partii Piratów, która opowiada się za rozluźnieniem ochrony prawnoautorskiej poprzez wprowadzenie nowych wyjątków i rozszerzenia dozwolonego użytku.

O zmianie w systemie praw autorskich mówi się także w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która została opublikowana więcej ...

GrandFront 2014 rozstrzygnięty – najlepsze okładki prasowe 2014 roku

18 maja 2015 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już po raz trzynasty nagrodzono najlepsze polskie okładki prasowe. Główną nagrodę w Konkursie Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2014 zdobył „National Geographic Polska” za numer 5 z 2014 roku.

Konkurs GrandFront to najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie dla twórców grafiki prasowej. Jest więcej ...

Stanowisko IWP ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Komisja Europejska opracowała i przedstawiła 6. maja b.r. strategię dotyczącą Jednolitego Rynku Cyfrowego, która stanowi swoistą „mapę drogową” dla działań Komisji Europejskiej na najbliższe dwa lata. Strategia zawiera w sumie 16 postulatów, które mają wskazywać kierunek zmian i działań w celu zniesienia barier granicznych w dostępie do usług pomiędzy krajami UE, co ma doprowadzić do powstania realnego Jednolitego Rynku więcej ...

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego

Rada Ministrów 12 maja 2015 r. przyjęła projekt nowelizacji prawa autorskiego zakładający m.in. zmianę niektórych przepisów o dozwolonym użytku (np. art. 25, 27, 28, 29). Zmiany te zawierają elementy pozytywne dla wydawców, choć nie zawsze uwzględniają specyfikę modeli biznesowych wydawców prasy, którzy w coraz większym zakresie publikują swoje treści także w internecie oraz udostępniają na nowych nośnikach. więcej ...

Komisja Europejska w 2016 roku zaproponuje niższy VAT na cyfrową prasę

Przewodniczący Komisji Europejskiej Claude Juncker zapowiedział w Berlinie na spotkaniu z wydawcami prasy, że w roku 2016 Komisja zajmie się sprawą stawek podatku VAT na prasę elektroniczną. Dzięki trwającym od dawna staraniom europejskich organizacji wydawców ENPA i EMMA, oraz organizacji krajowych, w tym IWP, w instancjach UE zdaje się zwyciężać przekonanie o konieczności stosowanie jednakowych zredukowanych stawek VAT na książki więcej ...

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań – konferencja na UW pod patronatem IWP

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

przy udziale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy

Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Warszawie

Idea

Konferencja ma na celu wskazanie kierunków zmian statusu zawodu dziennikarza – prawnego, etycznego, zawodowego, społecznego – w świecie zmieniających się więcej ...