Apel 263 europejskich organizacji do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie dyrektywy o prawach autorskich

Apel 263 europejskich organizacji do Parlamentu Europejskiego o przyjęcie dyrektywy o prawach autorskich

Aż 263 organizacje zrzeszające wydawców, twórców i muzyków 11 marca wystosowało apel o przyjęcie przepisów nowej dyrektywy o prawach autorskich w proponowanym obecnie kształcie. Ostatecznego głosowania w Parlamencie Europejskim nad nową dyrektywą należy spodziewać się pod koniec marca lub na początku kwietnia.

Wśród 263 sygnatariuszy apelu jest 14 organizacji z Polski. Są to:

 • IZBA WYDAWCÓW PRASY
 • STOWARZYSZENIE KREATYWNA POLSKA
 • STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH
 • POLSKA IZBA KSIĄŻKI
 • ZWIĄZEK KOMPOZYTORÓW POLSKICH
 • KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
 • STOWARZYSZENIE AUTORÓW I WYDAWCÓW COPYRIGHT POLSKA
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE MONTAŻYSTÓW
 • ZWIĄZEK ZAWODOWY TWÓRCÓW KULTURY
 • STOWARZYSZENIE FOTOREPORTERÓW
 • STOWARZYSZENIE AUTORÓW ZAIKS
 • STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY I WYDAWCÓW REPROPOL
 • ZWIĄZEK AUTORÓW I PRODUCENTÓW AUDIOWIZUALNYCH
 • KOPIPOL – STOWARZYSZENIE ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI TWÓRCÓW DZIEŁ NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH

Poniżej pełna treść apelu z 11 marca:

WSPÓLNE STANOWISKO W SPRAWIE DYREKTYWY O PRAWACH AUTORSKICH

My, przedstawiciele niżej podpisanych organizacji, reprezentujących autorów, kompozytorów, pisarzy, dziennikarzy, fotoreporterów oraz inne osoby aktywne na wszystkich polach działalności artystycznej, a także agencje informacyjne, wydawców prasy i muzyki, producentów materiałów audiowizualnych oraz niezależnych producentów muzycznych, apelujemy do Rady Unii Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego o przyjęcie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Dyrektywa ta była od dawna oczekiwana ze względu na konieczność stworzenia równego pola gry wszystkim podmiotom działającym w sektorze kreatywnym na europejskim jednolitym rynku cyfrowym, przy jednoczesnym zapewnieniu obywatelom lepszego dostępu do szerszego wachlarza treści.

Stoimy w obliczu historycznej szansy. Potrzebujemy sprawiedliwego i stabilnie rozwijającego się Internetu dla wszystkich. W związku z tym, wzywamy decydentów do szybkiego przyjęcia dyrektywy uzgodnionej w trakcie negocjacji trójstronnych.

Apel w j. angielskim z pełną listą synatariuszy w wersji PDF 

Joint Letter (without logos)