List IWP do europosłów z prośbą o poparcie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

List IWP do europosłów z prośbą o poparcie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

Izba Wydawców Prasy skierowała do polskich europosłów list w sprawie poparcia unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich. W liście (opublikowanym dziś w „Super Expressei” oraz na stronie www.se.pl) Izba zwraca uwagę polskich europarlamentarzystów na zbliżające się głosowanie plenarne projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Regulacja przewiduje m.in. wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców prasy, na wzór praw, jakie od dawna posiadają producenci muzyki, filmów, gier i programów komputerowych, nadawcy radiowi i telewizyjni.

IWP apeluje do naszych europosłów o wyrażenie poparcia dla dyrektywy w brzmieniu przyjętym przez państwa członkowskie oraz Komisję ds. Prawnych PE w lutym b.r. i zagłosowanie za wprowadzeniem regulacji podczas zbliżającego się głosowania plenarnego w Strasburgu.

Więcej w dziale Dla członków