Unijni regulatorzy udzielają wotum zaufania przyszłości niezależnej prasy europejskiej i profesjonalnego dziennikarstwa

Unijni regulatorzy udzielają wotum zaufania przyszłości niezależnej prasy europejskiej i profesjonalnego dziennikarstwa
UNIJNE PRAWO WYDAWCY DOSTOSOWUJE PRAWA AUTORSKIE DO EPOKI CYFROWEJ Europejscy wydawcy publikacji prasowych, reprezentowani przez EMMA (Europejskie Stowarzyszenie Mediów Magazynowych), ENPA (Europejskie Stowarzyszenie Wydawców Prasy), EPC (Europejska Rada Wydawców) oraz Stowarzyszenie NME (News Media Europe) z zadowoleniem przyjmują dzisiejsze porozumienie osiągnięte przez uczestników trójstronnego dialogu odnośnie do reformy unijnych praw autorskich. Współustawodawcy zatwierdzili prawo mające na celu poprawę pozycji negocjacyjnej wydawców prasy, chroniące ich przed nieuprawnionym zwielokrotnianiem cyfrowym i rozpowszechnianiem ich publikacji prasowych. Uzgodniony tekst musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Po jego zatwierdzeniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie nowych przepisów do krajowego ustawodawstwa. „Apelujemy obecnie do Parlamentu Europejskiego o jak najszybsze zatwierdzenie tekstu, tak jak miało to miejsce we wrześniu ubiegłego roku, aby umożliwić uczciwą wymianę wartości między tymi, którzy produkują, a tymi, którzy rozpowszechniają dla własnych korzyści handlowych, oraz aby zapewnić przynoszący korzyści i uczciwy przebieg cyklu” – powiedział rzecznik wydawców. „Wysokiej jakości dziennikarstwo” – stwierdził ponadto – „stanowi trzon naszych demokracji i jeśli leży nam na sercu przyszłość profesjonalnego dziennikarstwa w Unii Europejskiej, musimy podjąć działania w zakresie wspierania prasy oraz przywrócenia równowagi w rozchwianym ekosystemie”. Aby uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt z: Iliasem Konteasem, dyrektorem wykonawczym EMMA i ENPA Ilias.Konteas@magazinemedia.eu Angelą Mills Wade, dyrektor wykonawczą EPC Angela.MillsWade@epceurope.eu Woutem van Wijkiem, dyrektorem wykonawczym NME

wout.vanwijk@newsmediaeurope.eu

Europejskie Stowarzyszenie       Europejskie Stowarzyszenie    Europejska Rada         News Mediów Magazynowych              Wydawców Gazet                       Wydawców                   Media Europe

Blank Newspaper With Copyspace Showing News Media Headline Space