Apel organizacji wydawców, twórców i dziennikarzy popierających dyrektywę skierowany do ambasadorów

Apel organizacji wydawców, twórców i dziennikarzy popierających dyrektywę skierowany do ambasadorów

Rada Europejska (COREPER) zatwierdziła dzisiaj, 20 lutego, kompromisowy tekst projektu dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, wypracowany podczas ubiegłotygodniowego trilogu.

Kolejnym krokiem będzie głosowanie w Komisji Prawnej JURI, które zaplanowano na 26 lutego, na godz. 15.00. Głosowanie plenarne odbędzie się najprawdopodobniej w połowie kwietnia.

Jest to kolejny etap przybliżający nas do finalnego porozumienia, zwiększa szanse na wejście w życie praw pokrewnych o które apelują wydawcy. Osiągnięte porozumienie ma na celu wprowadzenie zmian wynikających z przepisów o prawie autorskim, które będą miały również zastosowanie do internetu. Nowe przepisy mają dotyczyć globalnych firm internetowych.

W załączniku apel organizacji wydawców, twórców i dziennikarzy popierających dyrektywę, skierowany do ambasadorów.

Copyright Joint Letter