Polacy za wprowadzeniem dyrektywy w sprawie praw autorskich – badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Polacy za wprowadzeniem dyrektywy w sprawie praw autorskich – badanie IBRiS dla „Rzeczpospolitej”

Redakcja „Rzeczpospolitej” zleciła IBRiS przeprowadzenie badań dotyczących wprowadzenia dyrektywy ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, zadając następujące pytanie:

Jak Pana/Pani zdaniem powinni głosować polscy eurodeputowani w sprawie przepisów unijnej dyrektywy o prawach autorskich, których skutkiem będzie obowiązek dzielenia przez takie serwisy jak Google, YouTube czy Facebook się zyskami z reklam z twórcami, artystami, na których dziełach zarabiają.

Respondenci opowiedzieli się za wprowadzeniem dyrektywy – 66,5% badanych uważa, że polscy eurodeputowani powinni poprzeć wprowadzenie dyrektywy. Jedynie 16,4% było przeciwnego zdania.

Autorzy badania zadali respondentom także pytanie o to, czy polscy europosłowie powinni poprzeć, czy odrzucić przepisy, które spowodują, że wielkie firmy internetowe będą miały obowiązek dzielenia się częścią swoich zysków z wydawcami i dziennikarzami (także polskimi), kiedy będą wykorzystywały ich artykuły.

I tu wyniki są niemal takie same: 66,1% badanych uważa, że tak. Przeciwnego zdania jest jeszcze mniej respondentów: 12,5%.

Taki stan rzeczy cieszy i pokazuje, że polscy internauci nie poddają się tak łatwo manipulacji gigantów technologicznych. Mają też wystarczająca wiedzę, by świadomie podejmować decyzje dotyczące przyszłości internetu. Miejmy nadzieję, że w ich ślady pójdą polscy politycy.

Badanie przeprowadziła pracownia IBRiS na próbie reprezentatywnej dla populacji.

Więcej w serwisie „Rzeczpospolitej” https://www.rp.pl/Prawo-autorskie/302279953-Prawo-autorskie-Polacy-chca-zeby-koncerny-dzielily-sie-z-wydawcami.html lub w wydaniu drukowanym w czwartek 28 lutego 2019 r.