Wystąpienie IWP do Ministerstwa Finansów ws. stawek VAT

Komisja Europejska przygotowała nowy, całościowy projekt zmiany zasad dotyczących podatku VAT, którego celem jest przekazanie państwom członkowskim znacznej swobody w ustalaniu stawek podatku VAT. Zamiast listy produktów i usług, co do których można stosować zredukowane stawki podatku, planuje się wprowadzenie tzw. „czarnej listy” – wykazu produktów i usług, które muszą być objęte standardowa stawką. W związku z tym Izba wystosowała więcej ...

Wystąpienie IWP ws. praw pokrewnych do Przedstawicielstwa RP w UE

W dniu 25 stycznia br. Izba skierowała pismo do ambasadora Andrzeja Sadosia, stałego przedstawiciela RP przy UE.

W piśmie tym zawarto opinię i uwagi do prac nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

Sprawa ta ma dla wydawców prasy fundamentalne znaczenie – ważą się bowiem losy całego biznesu wydawniczego i możliwości przetrwania więcej ...

SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 2 lutego 2018 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w przepisach podatkowych. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i  więcej ...

VAT na prasę i książki w wybranych krajach Europy

Poniżej przedstawiamy aktualne obowiązujące stawki VAT w Europie na gazety, magazyny i książki.

Numeracja przy poszczególnych krajach odsyła do szczegółowych wyjaśnień w jakim przypadku obowiązuje dana stawka podatkowa w tym konkretnym kraju europejskim.

W rubrykach przedstawiono także podział na stawki podatkowe dotyczące wydań drukowanych, jak i elektronicznych w danej kategorii.

więcej ...

Szkolenie i konsultacje podatkowe dla wydwców – 21 stycznia 2015 r.

SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

 

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 21 stycznia 2015 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w podatkach dochodowym i VAT. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią więcej ...

Prezentacja z Digital Innovators’ Summit

Uczestnicy XXIV Walnego Zebrania Izby Wydawców Prasy mieli możliwość wysłuchania bardzo interesującej relacji red. Magdaleny Lemańskiej („Rzeczpospolita”) z konferencji pn. Digital Innovators’ Summit, która odbyła się w Berlinie, w marcu 2016 r.. Prezentację red. Lemańskiej oraz sporządzony przez nią nieco rozszerzony opis najciekawszych wydarzeń tegorocznej konferencji DIS przesłano do członków Izby, zamieszczamy je także poniżej.

Kolejna konferencja Digital Innovators’ Summit, więcej ...

Uwagi Izby do projektu zmian w przepisach o reklamie piwa

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Odnosi się on przede wszystkim do reklamowania piwa, zakładając ograniczenie dozwolonych godzin emisji reklam piwa w telewizji, co jest powrotem do sytuacji prawnej sprzed nowelizacji w roku 2003.

Po zapoznaniu się proponowanymi więcej ...

Stanowisko Izby Wydawców Prasy w związku z karą nałożoną na stację TVN24 przez KRRiT

Izba Wydawców Prasy z poważnym niepokojem przyjęła informację o nałożeniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji kary na stację telewizyjną TVN24, w związku z relacjonowaniem przez tę stację protestów w sali posiedzeń Sejmu i przed gmachem sejmu w grudniu 2016 r.

Informowanie społeczeństwa o wszelkich ważnych wydarzeniach, także kontrowersyjnych, a  więcej ...

Dyskusja w senackim zespole o dekoncentracji kapitału w mediach

Przedstawiciele Izby uczestniczyli 11 grudnia 2017 r. w zorganizowanej przez senacki zespół ds. monitorowania praworządności dyskusji nt. rządowych planów dekoncentracji kapitału w mediach. Uczestnikami spotkania byli eksperci z wyższych uczelni, przedstawiciele organizacji i firm medialnych. Zwracali on uwagę na potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu wszelkich rozwiązań dotyczących któregoś z sektorów mediów, gdyż mogą one negatywnie odcisnąć się na całym rynku więcej ...

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW REPROPOL

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, które dokonało wyboru władz Stowarzyszenia, zgodnie z  nowym statutem, zatwierdzonym przez KRS w dniu 3 listopada 2017 r.

Prezesem SDiW REPROPOL wybrano ponownie Macieja Hoffmana. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano także dr Ksenię Kakareko, Ewę Świstuniuk, Grzegorza Cydejkę, Grzegorza Gaudena, Lecha Kruszonę i Jana więcej ...

Wysokie czytelnictwo prasy wśród nabywców dóbr luksusowych

Polskie Badania Czytelnictwa prezentują pierwszy w Polsce raport nt. czytelnictwa prasy wśród kupujących dobra luksusowe. Jest to również badanie marek luksusowych na największej próbie osób o wysokich dochodach. Dobra luksusowe to te, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny.

 

Dobra luksusowe i ich klienci

Współcześnie mamy nieograniczony dostęp do marek luksusowych. Każdy, kto ma więcej ...

Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne? – konferencja w Parlamencie Europejskim

Dnia 29 listopada 2017 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pn.: „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne?”. Patronat nad konferencją objął Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Ryszard Czarnecki, którego biuro odpowiedzialne było za stronę organizacyjną spotkania.

W konferencji – obok polskich eurodeputowanych oraz asystentów posłów do PE – udział wzięły delegacje IWP oraz SDiW REPROPOL, a także redaktorzy więcej ...

Komunikat Komisji Europejskiej nt. ochrony własności intelektualnej

29 listopada, w dniu, w którym w Parlamencie Europejskim odbywała się – z udziałem IWP – debata pt. „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne” Komisja Europejska wydała komunikat prasowy pt. „Własność intelektualna: Ochrona europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji”.

Komisja przedstawia w nim działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie więcej ...

Digital Innovator’s Summit – marzec 2018

Kolejna edycja konferencji i warsztatów Digital Innovators’ Summit odbędzie się w dniach 18-20 marca 2018 r. w Berlinie. Udział w nich może stanowić doskonałą okazję do zdobycia nowych doświadczeń i kontaktów, do wymiany poglądów, a także do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w mediach cyfrowych.

Ze szczegółami dotyczącymi najbliższej i  poprzednich edycji można się zapoznać na stronie internetowej http://www.innovators-summit.com/no_cache/dis-home/

Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 15 listopada nowelizację prawa prasowego. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak już informowaliśmy, nowelizacja ta dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r.  w więcej ...

Forum Samoregulacji – Wspólne standardy w komunikacji

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, której członkiem-założycielem jest m.in. Izba Wydawców Prasy.

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations więcej ...

Światowy Kongres FIPP w Londynie/20/10/2017

W dniach 9-11 października odbył się w Londynie 41. Kongres Światowej Federacji Wydawców Czasopism (FIPP). Organizacja ta skupia organizacje wydawców oraz ponad 500 wydawców z kilkudziesięciu krajów. Są to wydawnictwa różnej wielkości i wydające tytuły z różnych segmentów tematycznych: od międzynarodowych korporacji, poprzez średnie firmy, po wydawców prasy więcej ...

Nad nowelizacją prawa prasowego pracują komisje Senatu/18/10/2017

Nowelizacja prawa prasowego została przyjęta przez sejm i jest obecnie przedmiotem prac w komisjach senackich. Przedstawiciel Izby uczestniczył w październiku w dwu takich posiedzeniach: Komisji Petycji i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Procedowana obecnie przez parlament nowelizacja dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 więcej ...

Stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych/18/10/2017

W dniu 12 października Izba skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo zawierające stanowisko wydawców w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma ogromne znaczenie dla środowiska dziennikarzy i wydawców, gdyż niektóre zawarte w niej przepisy dotyczą fundamentalnych zasad działania prasy.

Ustawa ma implementować do polskiego prawa przepisy wprowadzanie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)  więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Izby z ministrem P. Lewandowskim

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Pawłem Lewandowskim, podsekretarzem stanu w MKiDN. W spotkaniu ze strony wydawców uczestniczyli prezes IWP Wiesław Podkański, dyrektor generalny Maciej Hoffman oraz prezes wydawnictwa Forum Grzegorz Tomaszewski. W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra o pracach nad projektem dekoncentracji kapitałowej w mediach i omówiono więcej ...