Sąd nie zatwierdził układów Ruchu z wierzycielami. Oświadczenie zarządu IWP

Sąd nie zatwierdził układów Ruchu z wierzycielami. Oświadczenie zarządu IWP

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 29 maja wydał postanowienie o odmowie zatwierdzenia przyspieszonych postępowań układowych w RUCH SA, zatwierdzonych większością głosów przez zgromadzenia wydawców-wierzycieli.

Zarząd IWP wydał w związku z tym następujące oświadczenie:

Oświadczenie Zarządu Izby Wydawców Prasy

Zarząd Izby Wydawców Prasy ze zdziwieniem przyjmuje odmowę przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zatwierdzenia układów w przyspieszonych postępowaniach układowych RUCH SA. Oczekując na szczegółowe uzasadnienie potwierdzamy nasze dotychczasowe przekonanie, że podjęta przez Alior Bank próba ratowania Ruch SA służy zachowaniu konkurencyjnego rynku kolportażu i dystrybucji prasy w Polsce, sprzyja szansie uchronienia dużej części rynku czytelniczego od „wykluczenia prasowego” i zapewnia proces inwestycyjny niezbędny do uratowania i unowocześnienia przedsiębiorstwa w jego części kolporterskiej i dystrybucyjnej. Pozostawiamy uznaniu Wydawców podjęcie decyzji o zaskarżeniu podjętej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy decyzji do Sądu II instancji, wyrażając jednocześnie przekonanie, że byłoby to uzasadnione.

Warszawa, 29 maja 2019 r.