Petycja do organów UE ws. ochrony praw autorskich

Na poziomie UE trwają obecnie prace dotyczące reformy prawa autorskiego. Wkrótce Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem poseł Julii Redy z Partii Piratów, która opowiada się za rozluźnieniem ochrony prawnoautorskiej poprzez wprowadzenie nowych wyjątków i rozszerzenia dozwolonego użytku.

O zmianie w systemie praw autorskich mówi się także w strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, która została opublikowana więcej ...

GrandFront 2014 rozstrzygnięty – najlepsze okładki prasowe 2014 roku

18 maja 2015 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już po raz trzynasty nagrodzono najlepsze polskie okładki prasowe. Główną nagrodę w Konkursie Izby Wydawców Prasy na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2014 zdobył „National Geographic Polska” za numer 5 z 2014 roku.

Konkurs GrandFront to najbardziej prestiżowe polskie wyróżnienie dla twórców grafiki prasowej. Jest więcej ...

Stanowisko IWP ws. Jednolitego Rynku Cyfrowego

Komisja Europejska opracowała i przedstawiła 6. maja b.r. strategię dotyczącą Jednolitego Rynku Cyfrowego, która stanowi swoistą „mapę drogową” dla działań Komisji Europejskiej na najbliższe dwa lata. Strategia zawiera w sumie 16 postulatów, które mają wskazywać kierunek zmian i działań w celu zniesienia barier granicznych w dostępie do usług pomiędzy krajami UE, co ma doprowadzić do powstania realnego Jednolitego Rynku więcej ...

Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa autorskiego

Rada Ministrów 12 maja 2015 r. przyjęła projekt nowelizacji prawa autorskiego zakładający m.in. zmianę niektórych przepisów o dozwolonym użytku (np. art. 25, 27, 28, 29). Zmiany te zawierają elementy pozytywne dla wydawców, choć nie zawsze uwzględniają specyfikę modeli biznesowych wydawców prasy, którzy w coraz większym zakresie publikują swoje treści także w internecie oraz udostępniają na nowych nośnikach. więcej ...

Komisja Europejska w 2016 roku zaproponuje niższy VAT na cyfrową prasę

Przewodniczący Komisji Europejskiej Claude Juncker zapowiedział w Berlinie na spotkaniu z wydawcami prasy, że w roku 2016 Komisja zajmie się sprawą stawek podatku VAT na prasę elektroniczną. Dzięki trwającym od dawna staraniom europejskich organizacji wydawców ENPA i EMMA, oraz organizacji krajowych, w tym IWP, w instancjach UE zdaje się zwyciężać przekonanie o konieczności stosowanie jednakowych zredukowanych stawek VAT na książki więcej ...

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań – konferencja na UW pod patronatem IWP

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

przy udziale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy

Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Warszawie

Idea

Konferencja ma na celu wskazanie kierunków zmian statusu zawodu dziennikarza – prawnego, etycznego, zawodowego, społecznego – w świecie zmieniających się więcej ...

Komunikat „Polityki” ws. procesu z firmą Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o.

W tygodniku „Polityka” z 22 kwietnia 2015 r. ukazał się artykuł redakcyjny nt. procesu, jaki wydawca „Polityki” wytoczył firmie Instytut Monitorowania Mediów. W artykule czytamy:

POLITYKA – jako redakcja i jako wydawnictwo – bardzo rzadko przegrywa sądowe procesy. Tym razem to się zdarzyło. Rzecz jest ważna i precedensowa, bo dotyczy absurdalnego, na pozór, pytania, kto jest właścicielem tekstów pisanych przez więcej ...

Apel czterech krajów UE o niższy VAT na e-booki

Cztery kraje członkowskie UE: Polska, Francja, Niemcy i Włochy, zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem o niezwłoczne zmiany w prawodawstwie umożliwiające stosowanie obniżonych stawek VAT na książki, w tym na e-booki.

List otwarty w tej sprawie wystosowali 19 marca 2015 r. szefowie resortów kultury; w imieniu Polski list podpisała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

W opublikowanym więcej ...

Pismo Izby do MKiDN ws. VAT na prasę elektroniczną

Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, Izba wystosowała pismo do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, dotyczące stawek VAT na prasę drukowaną i elektroniczną.

Nawiązując do deklaracji ministrów kultury Francji, Niemiec, Włoch i Polski w sprawie podatku VAT na e-booki, Izba wyraziła nadzieję, że rząd Polski uwzględni w swoim stanowisku, iż także prasa i jej wydania cyfrowe (e-wydania) muszą być objęte więcej ...

Konferencja Rady Reklamy nt. samoregulacji w skierowanej do dzieci reklamie żywności

Dziewiętnastego marca 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy konferencja związana z rozszerzeniem samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci.

W Polsce od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje porozumienie nadawców telewizyjnych, które stanowi, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, niespełniających zaakceptowanych przez Instytut więcej ...