Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań – konferencja na UW pod patronatem IWP

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

przy udziale Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową

Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań

organizowaną pod patronatem Izby Wydawców Prasy

Konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Warszawie

Idea

Konferencja ma na celu wskazanie kierunków zmian statusu zawodu dziennikarza – prawnego, etycznego, zawodowego, społecznego – w świecie zmieniających się więcej ...

Komunikat „Polityki” ws. procesu z firmą Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o.

W tygodniku „Polityka” z 22 kwietnia 2015 r. ukazał się artykuł redakcyjny nt. procesu, jaki wydawca „Polityki” wytoczył firmie Instytut Monitorowania Mediów. W artykule czytamy:

POLITYKA – jako redakcja i jako wydawnictwo – bardzo rzadko przegrywa sądowe procesy. Tym razem to się zdarzyło. Rzecz jest ważna i precedensowa, bo dotyczy absurdalnego, na pozór, pytania, kto jest właścicielem tekstów pisanych przez więcej ...

Apel czterech krajów UE o niższy VAT na e-booki

Cztery kraje członkowskie UE: Polska, Francja, Niemcy i Włochy, zwróciły się do Komisji Europejskiej z apelem o niezwłoczne zmiany w prawodawstwie umożliwiające stosowanie obniżonych stawek VAT na książki, w tym na e-booki.

List otwarty w tej sprawie wystosowali 19 marca 2015 r. szefowie resortów kultury; w imieniu Polski list podpisała Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska.

W opublikowanym więcej ...

Pismo Izby do MKiDN ws. VAT na prasę elektroniczną

Strategią Jednolitego Rynku Cyfrowego, Izba wystosowała pismo do Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej, dotyczące stawek VAT na prasę drukowaną i elektroniczną.

Nawiązując do deklaracji ministrów kultury Francji, Niemiec, Włoch i Polski w sprawie podatku VAT na e-booki, Izba wyraziła nadzieję, że rząd Polski uwzględni w swoim stanowisku, iż także prasa i jej wydania cyfrowe (e-wydania) muszą być objęte więcej ...

Konferencja Rady Reklamy nt. samoregulacji w skierowanej do dzieci reklamie żywności

Dziewiętnastego marca 2015 r. odbyła się zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy konferencja związana z rozszerzeniem samoregulacji w dziedzinie reklamy żywności skierowanej do dzieci.

W Polsce od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje porozumienie nadawców telewizyjnych, które stanowi, że audycjom kierowanym do dzieci w wieku do 12 lat nie będą towarzyszyły reklamy artykułów spożywczych i napojów, niespełniających zaakceptowanych przez Instytut więcej ...