Rada Europejska przyjęła redukcję stawki podatku VAT-u na prasę elektroniczną

Rada Europejska przyjęła redukcję stawki podatku VAT-u na prasę elektroniczną

We wtorek 2 października Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (Ecofin) przyjęła stanowisko opowiadające się za wprowadzeniem dyrektywy, umożliwiającej państwom członkowskim obniżenie stawek podatku VAT dla prasy elektronicznej do poziomu stawek obowiązujących dla wydań drukowanych. Tym samym Rada Europejska opowiedziała się za wprowadzeniem dyrektywy, która – co warto przypomnieć – dwa lata temu została zablokowana przez Czechy. W sprawach podatkowych bowiem obowiązuje zasada jednomyślności.

Izba Wydawców Prasy z zadowoleniem przyjmuje tę decyzję, odpowiadającą zmieniające się zwyczaje czytelników, którzy coraz częściej sięgają po elektroniczne wydania gazet i czasopism. Swoją decyzją Rada Europejska podkreśliła także znaczenie prasy dla demokracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Izba Wydawców Prasy od dawna czyniła starania o zrównanie stawek VAT na wydania elektroniczne z obowiązującymi stawkami dla wydań drukowanych. Izba prowadziła w tej sprawie m.in. rozmowy z Ministerstwem Finansów i z uznaniem odnotowuje, pozytywne stanowisko resortu w tej sprawie i poparcie dla wprowadzenia dotyczącej tego dyrektywy.

Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy już dwa lata temu. Posłem sprawozdawcą w wiodącej Komisji Kultury PE był poseł Bogdan Zdrojewski. W związku z dzisiejszą decyzją RE, należy spodziewać się, iż ostateczna wersja dyrektywy zostanie wkrótce opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 21 dni po opublikowaniu. W tej chwili tekst będzie jeszcze podlegał sprawdzeniu przez zespół prawniczo-lingwistyczny.

Wprowadzenie obniżonych stawek podatku VAT dla prasy i książki elektronicznej stanie się zatem wkrótce możliwe. Ostateczna decyzja będzie zatem zależeć już tylko i wyłącznie od Ministerstwa Finansów.