Minister gospodarki i finansów Francji: – Cyfrowi giganci do opodatkowania

Minister gospodarki i finansów Francji: – Cyfrowi giganci do opodatkowania
Chcielibyśmy najpóźniej do końca roku uzgodnić projekt przepisów Komisji Europejskiej wprowadzających 3-proc. stawkę podatku od obrotów największych firm sektora cyfrowego – pisze Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów Francji. W piątkowym wydaniu dziennika „Rzeczpospolita” ukazała się jego opinia na temat roli cyfrowych gigantów w światowej gospodarce, większej sprawiedliwości społecznej i podatkowej, skuteczniejszej walki z nadmierną koncentracją kapitału i wiedzy w rękach zaledwie kilku podmiotów. (…) Gospodarka XXI wieku rodzi się na naszych oczach. Napędzana cyfryzacją transparentna nowa gospodarka wiele obiecuje. Pozostaje nam jednak wciąż określenie zasad, które umożliwią lepszy podział dóbr, większą sprawiedliwość społeczną i podatkową, skuteczniejszą walkę z nadmierną koncentracją kapitału i wiedzy w rękach zaledwie kilku podmiotów. (…) Nie mamy im za złe osiągnięć. Zarzucamy im natomiast rażącą niesprawiedliwość: chodzi o kolosalną rozbieżność pomiędzy wytwarzanym przez nie bogactwem, uzyskiwanym dzięki korzystaniu z naszych danych osobowych lub udostępnianej im infrastruktury, a wysokością odprowadzanego przez nie podatku. (…) Dzisiaj zebraliśmy ponad 20 krajów członkowskich UE chętnych do zastosowania prostej i skutecznej zasady: chodzi o wprowadzenie 3-proc. stawki podatku od obrotów uzyskiwanych przez największe firmy sektora cyfrowego. Chcielibyśmy doprowadzić do uzgodnienia projektu tekstu przepisów Komisji Europejskiej najpóźniej do końca tego roku – tak, by mogły zostać wdrożone w jak najkrótszym czasie. Całość opinii Bruno Le Maire, ministra gospodarki i finansów Francji czytaj na https://www.rp.pl/Opinie/310259898-Cyfrowi-giganci-do-opodatkowania.html