Stanowisko IWP w sprawie zmian w statucie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Stanowisko IWP w sprawie zmian w statucie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

W związku z odbywająca się drugą częścią Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego celem jest m.in. zmiana statutu Rady Reklamy, Izba Wydawców Prasy podtrzymała swe, zgłaszane wielokrotnie wcześniej, zastrzeżenia do planowanych zmian w statucie. Do dyrektora Zbigniewa Gajewskiego, prezesa, dyrektora Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz uczestników walnego IWP skierowała swoje stanowisko.

Jak stwierdził prezes IWP Wiesław Podkański w liście do organizacji członkowskich (z 11 maja br.), skuteczne działanie Rady Reklamy na rzecz samoregulacji i tym samym pośrednia ochrona funkcjonowania rynku reklamy i podmiotów na tym rynku działających, jest możliwe dzięki postawieniu na pierwszym planie zasad etyki w reklamie, dzięki nieangażowaniu się Rady w bezpośrednie działania lobbingowe w interesie jakiejkolwiek branży lub grupy firm oraz dzięki stworzeniu struktury zapewniającej równowagę trzech segmentów rynku reklamy: reklamodawców, agencji reklamowych i mediów.

Wprowadzane zmiany w statucie, zdaniem IWP, prowadzą do zasadniczej zmiany charakteru organizacji co budzi uzasadnione obawy części jej członków, w tym IWP.

Całość listu czytaj w dziale Dla Członków