IWP wysłała pismo do resortu finansów w sprawie VAT dla prasy i książki elektronicznej

IWP wysłała pismo do resortu finansów w sprawie VAT dla prasy i książki elektronicznej

Izba Wydawców Prasy ponownie skierowała do Teresy Czerwińskiej, ministra finansów, pismo w sprawie wprowadzenia zredukowanej stawki podatku VAT dla książki i prasy elektronicznej. Tym razem z propozycjami definicji prasy i książki elektronicznej.

Izba liczy, iż odpowiednie zmiany ustawy o podatku od wartości dodanej, implementujące wspomnianą dyrektywę, zostaną szybko uchwalone i to nawet przed opublikowaniem dyrektywy. Regulacja udziela kompetencji państwom członkowskim do podjęcia decyzji o obniżeniu stawek podatku VAT dla książki i prasy elektronicznej do poziomu, jaki obowiązuje dla wersji drukowanych. Wielu wydawców, członków IWP, pilnie oczekuje tych zmian. Kluczowy jest początek roku kalendarzowego, kiedy następuje sprzedaż całorocznej prenumeraty dostarczanej zarówno w formie tradycyjnej, jak i – coraz częściej – w formie cyfrowej.

– IWP ma nadzieję, iż w tym przypadku Polska nie będzie potrzebowała aż dwóch lat na zaimplementowanie dyrektywy, ale wprowadzi oczekiwane zmiany już od 1 stycznia 2019 r. Przedmiotowa dyrektywa jest – jak na regulacje UE – wyjątkowo krótka – czytamy w piśmie IWP do Ministra Finansów.