W. Brytania. Facebook przekaże 4,5 mln funtów na stworzenie 80 miejsc pracy w lokalnej prasie

W. Brytania. Facebook przekaże 4,5 mln funtów na stworzenie 80 miejsc pracy w lokalnej prasie

Facebook ogłosił, że w ciągu dwóch lat przekaże 4,5 mln funtów na sfinansowanie 80 nowych miejsc pracy w lokalnych gazetach w Wielkiej Brytanii. Jak podaje The Guardian amerykańska firma przekaże pieniądze na dofinansowanie kosztów zatrudnienia stażystów w wydawnictwach w celu „zapewnienia informacji z miast, które utraciły swoją lokalną gazetę”.

Facebook wcześniej wielokrotnie podkreślał, że bardziej interesuje go współpracą z wydawcami w celu budowania ich przychodów niż bezpośrednie finansowanie nowych etatów dziennikarskich.

Pierwszy na świecie taki projekt z udziałem Facebooka, będzie po prostu darowizną na rzecz brytyjskiego National Council for the Training of Journalism NCTJ, organizacji zarejestrowanej jako charytatywna.

NCTJ podzieli 4,5 mln funtów w porozumieniu z lokalnymi wydawnictwami. W ramach tego programu te zatrudnią stażystów (po odbyciu stosownego szkolenia), a później stażyści zostaną zatrudnieni przez lokalne gazety na dwa lata.

Rekrutacja rozpocznie się prawdopodobnie w styczniu. NCTJ twierdzi, że przeciętne wynagrodzenie stażysty to ok. 17.500 funtów rocznie.