UOKiK sprawdza ostatnie działania Ruchu

UOKiK sprawdza ostatnie działania Ruchu

Urząd antymonopolowy wyjaśnia, czy w relacjach z wydawcami prasy jej dystrybutor nie naruszył przepisów o ochronie konkurencji. Jak informuje “Puls Biznesu”, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) sprawdza czy w relacjach Ruchu z wydawcami mogło dojść do naruszenia reguł konkurencji. Jest to postępowanie wyjaśniające, czyli prowadzone w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy.

IWP nie została zawiadomiona przez UOKiK o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. W maju br. Izba otrzymała z UOKiK zapytanie dotyczące działań Zarządu IWP wynikających z sytuacji, w jakiej znalazł się RUCH SA i wydawcy. Odpowiedzi na pytania i stosowne informacje zostały wówczas przekazane do UOKIK.

Więcej na stronie https://www.pb.pl/uokik-ruszyl-w-strone-ruchu-945458