IWP z wnioskiem do ministrów o opowiedzenie się za wprowadzeniem prawa pokrewnego

IWP z wnioskiem do ministrów o opowiedzenie się za wprowadzeniem prawa pokrewnego

Izba Wydawców Prasy wystosowała pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Cyfryzacji, Ministra Spraw Zagranicznych oraz do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli z prośbą o poparcie tekstu proponowanego przez Parlament Europejski i kierunkowe opowiedzenie się za wprowadzeniem prawa pokrewnego dla wydawców.

W piśmie czytamy m.in. „…pragniemy w imieniu europejskich wydawców prasy przekazać stanowisko w tej bardzo ważnej dla całej branży sprawie.

Dnia 12 września Parlament Europejski przyjął stanowisko w przedmiotowej sprawie i projekt dyrektywy jest obecnie procedowany w tzw. trilogue. Według informacji, jakie posiadamy, w Radzie Europejskiej – pomimo przyjętego wcześniej generalnego podejścia Rady – nie ma konsensusu. Rozbieżności dotyczą zakresu wprowadzanego prawa pokrewnego – czy ma ono dotyczyć wszystkich materiałów prasowych w tym fragmentów i wycinków, czy też nie”.

Przypomnijmy, że w proponowanej reformie nie chodzi o modernizację praw autorskich, lecz o uregulowanie podstawowej funkcji naszych demokracji w świetle zachodzącej rewolucji technologicznej.

IWP z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż wszystkie trzy instytucje Unii Europejskiej poparły wprowadzenie prawa pokrewnego dla wydawców publikacji prasowych.