Wysokie czytelnictwo prasy wśród nabywców dóbr luksusowych

Polskie Badania Czytelnictwa prezentują pierwszy w Polsce raport nt. czytelnictwa prasy wśród kupujących dobra luksusowe. Jest to również badanie marek luksusowych na największej próbie osób o wysokich dochodach. Dobra luksusowe to te, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny.

 

Dobra luksusowe i ich klienci

Współcześnie mamy nieograniczony dostęp do marek luksusowych. Każdy, kto ma więcej ...

Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne? – konferencja w Parlamencie Europejskim

Dnia 29 listopada 2017 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pn.: „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne?”. Patronat nad konferencją objął Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Ryszard Czarnecki, którego biuro odpowiedzialne było za stronę organizacyjną spotkania.

W konferencji – obok polskich eurodeputowanych oraz asystentów posłów do PE – udział wzięły delegacje IWP oraz SDiW REPROPOL, a także redaktorzy więcej ...

Komunikat Komisji Europejskiej nt. ochrony własności intelektualnej

29 listopada, w dniu, w którym w Parlamencie Europejskim odbywała się – z udziałem IWP – debata pt. „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne” Komisja Europejska wydała komunikat prasowy pt. „Własność intelektualna: Ochrona europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji”.

Komisja przedstawia w nim działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie więcej ...

Digital Innovator’s Summit – marzec 2018

Kolejna edycja konferencji i warsztatów Digital Innovators’ Summit odbędzie się w dniach 18-20 marca 2018 r. w Berlinie. Udział w nich może stanowić doskonałą okazję do zdobycia nowych doświadczeń i kontaktów, do wymiany poglądów, a także do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w mediach cyfrowych.

Ze szczegółami dotyczącymi najbliższej i  poprzednich edycji można się zapoznać na stronie internetowej http://www.innovators-summit.com/no_cache/dis-home/

Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 15 listopada nowelizację prawa prasowego. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak już informowaliśmy, nowelizacja ta dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r.  w więcej ...

Forum Samoregulacji – Wspólne standardy w komunikacji

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, której członkiem-założycielem jest m.in. Izba Wydawców Prasy.

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations więcej ...

Światowy Kongres FIPP w Londynie/20/10/2017

W dniach 9-11 października odbył się w Londynie 41. Kongres Światowej Federacji Wydawców Czasopism (FIPP). Organizacja ta skupia organizacje wydawców oraz ponad 500 wydawców z kilkudziesięciu krajów. Są to wydawnictwa różnej wielkości i wydające tytuły z różnych segmentów tematycznych: od międzynarodowych korporacji, poprzez średnie firmy, po wydawców prasy więcej ...

Nad nowelizacją prawa prasowego pracują komisje Senatu/18/10/2017

Nowelizacja prawa prasowego została przyjęta przez sejm i jest obecnie przedmiotem prac w komisjach senackich. Przedstawiciel Izby uczestniczył w październiku w dwu takich posiedzeniach: Komisji Petycji i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Procedowana obecnie przez parlament nowelizacja dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 więcej ...

Stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych/18/10/2017

W dniu 12 października Izba skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo zawierające stanowisko wydawców w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma ogromne znaczenie dla środowiska dziennikarzy i wydawców, gdyż niektóre zawarte w niej przepisy dotyczą fundamentalnych zasad działania prasy.

Ustawa ma implementować do polskiego prawa przepisy wprowadzanie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)  więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Izby z ministrem P. Lewandowskim

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Pawłem Lewandowskim, podsekretarzem stanu w MKiDN. W spotkaniu ze strony wydawców uczestniczyli prezes IWP Wiesław Podkański, dyrektor generalny Maciej Hoffman oraz prezes wydawnictwa Forum Grzegorz Tomaszewski. W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra o pracach nad projektem dekoncentracji kapitałowej w mediach i omówiono więcej ...

Jubileusz Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

29 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Skupiające kilkudziesięciu wydawców SPL to najstarsza organizacja wydawców lokalnej prasy w Polsce, a jedna z dwu efektywnie działających – obok Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. SPL od wielu lat współpracuje z  więcej ...

Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym

Sejm w dniu 29 września br. przyjął nowelizację ustawy o prawie prasowym. Przyjęte zmiany dotyczą głownie autoryzacji i zbieżne są z zapisami proponowanymi przez Izbę w zgłaszanych w ubiegłych latach projektach nowelizacji: wyznaczenie rozsądnych, krótkich terminów na autoryzację i zakaz zmieniania treści wypowiedzi. Ustalony czas na dokonanie autoryzacji to do sześciu godzin dla więcej ...

Ankieta Ministerstwa Cyfryzacji: bariery w procesie cyfryzacji państwa

W końcu września Izby przygotowała odpowiedź na przeprowadzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji ankietę pt. „Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa”.

Izba odpowiedziała twierdząco na pytania o to, czy zetknęliśmy się z sytuacją, w której aktualnie obowiązujące przepisy prawa lub sposób ich interpretowania, lub brak odpowiedniej regulacji prawnej ogranicza potencjał więcej ...

Rusza „Prasa+ Siła Marki”

Zapraszamy do korzystania z aplikacji Prasa+ Siła Marki, dostępnej pod adresem www.prasaplus.pl. Jest to platforma prezentująca różne aktywności prasy na rynku medialnym.

Prasa+ Siła Marki  gromadzi raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, PBC, PBI czy Facebook), a także więcej ...

Rozpoczynają się przygotowania do Konkursu GrandFront 2017

Rozpoczynają się już przygotowania do XV. edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2017 – Zarząd Izby na posiedzeniu w dniu 14 września zatwierdził Regulamin Konkursu. W tej edycji konkursu wprowadzono w regulaminie pewne zmiany, wynikające z propozycji jury. Dotyczą one głównie układu kategorii tytułów. Regulamin Konkursu dostępny jest poniżej.

Przyjmowanie zgłoszeń do więcej ...

Stanowisko Izby ws. prac nad prawami pokrewnymi dla wydawców/18/09/2017

W dniu 7 września 2017 r. Izba przesłała do min. Pawła Lewandowskiego, podsekretarza stanu w MKiDN, stanowisko wydawców dotyczące ostatnich propozycji Prezydencji Estońskiej w zakresie wprowadzenia prawa pokrewnego dla wydawców prasy podczas prac Rady Europejskiej nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

W opinii Izby, oba zaproponowane warianty, więcej ...

Apel Rady Reklamy ws. reklam odwołujących się do wydarzeń historycznych

Wobec pojawiania się kontrowersyjnych w treści lub formie reklam odwołujących się do wydarzeń historycznych lub posługujących się narodowymi znakami i symbolami, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy (którego Izba jest członkiem i jednym z założycieli) wystosował apel do wszystkich uczestników rynku reklamowego.

Warszawa, 21 sierpnia 2017 r.

APEL

Rada Reklamy zwraca się z apelem do twórców i osób wpływających na kształt reklamy, więcej ...

Komisje Parlamentu Europejskiego za objęciem wydawców prawami pokrewnymi

Dnia 11 lipca br. dwie komisje Parlamentu Europejskiego, opiniujące projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM(2016) 593 final), tj. Komisja ds. Kultury i Edukacji (CULT) oraz Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) głosowały nad tekstem swoich raportów, które powinny zostać wzięte pod uwagę przez – mającą decydujący głos w przedmiotowej sprawie – Komisję Prawną (JURI). więcej ...

System Prasa+ Siła marki

Związek Kontroli Dystrybucji Prasy poinformował 21 czerwca, że oddany został do użytku system Prasa+ Siła Marki.

Prasa+ Siła Marki  gromadzi w aplikacji internetowej raporty poszczególnych tytułów prasowych zarejestrowanych w ZKDP. Raporty, które można pobrać w formacie PDF, integrują wieloźródłowe dane (ZKDP, PBC, PBI czy Facebook), a także zawierają, uzupełnione przez wydawców, podstawowe więcej ...

Raport nt. skali piractwa treści w Polsce i strat dla kultury i gospodarki

W dniu 21.06.2017 został zaprezentowany przygotowany przez firmę Deloitte raport dotyczący piractwa w internecie i związanych z nim strat dla kultury i gospodarki w Polsce. Raport został przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia „Kreatywna Polska”, a w jego opracowaniu uczestniczyły także Izba Wydawców Prasy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL.

W dokumencie dokonana została analiza wpływu piractwa internetowego na naszą gospodarkę na więcej ...