Wydawcy-wierzyciele przyjęli program postępowania układowego Ruchu

Wydawcy-wierzyciele przyjęli program postępowania układowego Ruchu

W dniu 15 kwietnia odbyły się zgromadzenia wierzycieli spółki Ruch – wydawców objętych dwoma przyspieszonymi postępowaniami układowymi – PPU1 i PP2.

Celem tych zgromadzeń było głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanego przez Ruch programu postępowania układowego, powiązanego ze złożoną przez Orlen propozycją kupna 100% akcji Ruchu od banku (po ich formalnym przejęciu przez Alior Bank) i inwestycje w tę spółkę. Propozycje układowe przewidują umorzenie 85 proc. wierzytelności wydawców z PPU1 i 50 proc. wierzytelności w PPU2. Umorzenie 85 proc. swych wierzytelności deklaruje też Alior Bank.

W obu głosowaniach propozycje układowe zostały przez wydawców-wierzycieli  przyjęte większością głosów. Decyzje wierzycieli wymagają jeszcze zatwierdzenia przez sąd i uprawomocnienia się.