KE pozywa Polskę do TSUE za niedopełnienie obowiązku informowania o wdrożeniu dyrektyw o prawach autorskich

KE pozywa Polskę do TSUE za niedopełnienie obowiązku informowania o wdrożeniu dyrektyw o prawach autorskich

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Komisji o środkach transpozycji do prawodawstwa krajowego dyrektywy dotyczącej praw autorskich. Wniosek dotyczy także niepoinformowania Komisji o wdrożeniu dyrektywy dotyczącej transmisji online.

Oprócz Polski, Komisja pozwała Bułgarię, Danię, Finlandię, Łotwę i Portugalię. Termin wdrożenia obu dyrektyw przypadał w czerwcu 2021 r. W więcej ...

Microsoft i duńska organizacja zbiorowego zarządzania zawarły umowę licencyjną dla wyszukiwarki Bing

Microsoft i duńska organizacja zbiorowego zarządzania zawarły umowę licencyjną dla wyszukiwarki Bing

Duńska Organizacja Zbiorowego Zarządzania Publikacjami Prasowymi (DPCMO) i Microsoft zawarły 13 lutego tymczasową umowę licencyjną dotyczącą treści publikowanych przez wydawców w wyszukiwarce Bing firmy Microsoft. To kontynuacja wcześniejszych ustaleń z września 2022 roku. Microsoft staje się pierwszą dużą firmą technologiczną, która wypłaca wynagrodzenie duńskim wydawcom prasowym zgodnie z unijną dyrektywą o prawie autorskim i jej duńską transpozycją.

Anders Krab-Johansen, więcej ...

Spotkanie IWP i PBC z przedstawicielami prasy lokalnej

Spotkanie IWP i PBC z przedstawicielami prasy lokalnej

Z inicjatywy IWP 26 stycznia br. odbyło się spotkanie robocze Izby i Polskich Badań Czytelnictwa z przedstawicielami Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i Stowarzyszenia Mediów Lokalnych, a także lokalnych serwisów internetowych skupionych wokół spółki CMC Media (oferującej CMS dla wydawców). Spotkanie dotyczyło możliwości szerszego informowania przez PBC o zasięgach prasy lokalnej.

Podczas spotkania ustalano zasady współpracy i parametry, które mogłyby być więcej ...

Patronat IWP nad Targami Książki i Mediów VIVELO

Patronat IWP nad Targami Książki i Mediów VIVELO

Izba objęła  patronatem Targi Książki i Mediów VIVELO, które odbędą się w maju br. Celem targów jest promowanie czytelnictwa oraz propagowanie kultury mediów zarówno w wersji tradycyjnej jak i cyfrowej. W ofercie targów zostaną uwzględnione innowacyjne trendy rozwoju technologii i cyfryzacji w obszarze kultury oraz rozrywki, w tym oczywiście wydawnictw prasowych.

W ramach wydarzenia planowane są warsztaty i panele więcej ...

Patronat IWP nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Mediach

Patronat IWP nad Ogólnopolską Olimpiadą Wiedzy o Mediach

Izba Wydawców Prasy objęła patronatem IX edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, którą organizuje Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie oraz promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej.

Ważnym aspektem jest również doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie więcej ...

Włochy: Zatwierdzono rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców przez platformy cyfrowe

Włochy: Zatwierdzono rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców przez platformy cyfrowe

Urząd Nadzoru Komunikacji we Włoszech zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie uczciwego wynagradzania wydawców. Agcom (włoski organ nadzoru) zatwierdził w połowie stycznia szczegółowe rozporządzenie w sprawie kryteriów ustalania godziwej rekompensaty na rzecz wydawców gazet za korzystanie z publikacji dziennikarskich online.

Tym samym Włochy wdrażają zmiany w prawie dotyczące art. 15 dyrektywy o praw autorskich w UE, która to dyrektywa dotyczy też więcej ...

Odbyły się coroczne konsultacje podatkowe z kancelarią MDDP

Odbyły się coroczne konsultacje podatkowe z kancelarią MDDP

10 stycznia br. odbyły się coroczne konsultacje podatkowe, które Izba organizuje we współpracy z kancelarią MDDP Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy. Eksperci przedstawili m.in. zagadnienia związane z Polskim Ładem, głównie w zakresie PIT i ZUS, a także zmiany w podatkach CIT i VAT – zarówno dokonane w 2022 roku, jak i planowane na rok bieżący. W konsultacjach, które odbyły się więcej ...

KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach dotyczących platform cyfrowych

KE wezwała Polskę do usunięcia uchybienia w przepisach dotyczących platform cyfrowych

Komisja Europejska wezwała Polskę i kilkanaście innych państw do usunięcia uchybienia i wdrożenia unijnych przepisów ws. współpracy administracyjnej między organami podatkowymi w kontekście korzystania przez podatników z platform cyfrowych. Państwa  te mają 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi i dokończenie procedury.

Dwa lata temu rada KE przyjęła zmianę w dyrektywie w sprawie współpracy administracyjnej. Zgodnie więcej ...

Webinarium: Global Digital Compact ONZ

Webinarium: Global Digital Compact ONZ

Sekretariat IGF Polska zaprasza na webinarium informacyjne dotyczące zgłaszania propozycji do inicjatywy ONZ pn. Global Digital Compact. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 2 lutego 2023 r., w godz. 12.00 – 12.45. Wszystkich zainteresowanych udziałem w webinarium organizatorzy proszą o przesłanie zgłoszeń drogą mailową na adres IGFPolska@mc.gov.pl.

Inicjatywa ONZ Global Digital Compact (GDC) ma nakreślić wspólne zasady i stworzyć więcej ...

Webinar Polskich Badań Czytelnictwa pt. „Prasa. Trendy 2022/2023”.

Webinar Polskich Badań Czytelnictwa pt. „Prasa. Trendy 2022/2023”.

24 stycznia odbył się webinar Polskich Badań Czytelnictwa pt. „Prasa. Trendy 2022/2023”. Prezes PBC, Renata Krzewska, przedstawiła zmiany na rynku prasy w minionym roku oraz zaprezentowała trendy, jakich można oczekiwać w roku bieżącym m.in. w zakresie kanałów dystrybucji oraz preferencji czytelniczych Polaków.

Z omówieniem webinarium oraz prezentowanym na nim materiałem można się zapoznać na stronie internetowej PBC: Podsumowanie webinaru więcej ...

USA. Antymonopolowy pozew departamentu sprawiedliwości przeciwko Google

USA. Antymonopolowy pozew departamentu sprawiedliwości przeciwko Google

Amerykański departament sprawiedliwości złożył we wtorek, 24 stycznia, pozew przeciwko należącej do Alphabetu firmie Google w związku z zarzutami, że firma nadużyła swojej dominacji w branży reklamy cyfrowej – informuje brytyjski serwis dziennika Guardian.com. Departament poprosił sąd o zmuszenie Google do zbycia swojego pakietu Google Ad Manager, w tym jego giełdy reklamowej AdX.

Na razie nie ma oficjalnego komentarza więcej ...

Stanowisko Izby Wydawców Prasy w sprawie projektu Europejskiego Aktu Wolności Mediów (European Media Freedom Act)

Stanowisko Izby Wydawców Prasy w sprawie projektu Europejskiego Aktu Wolności Mediów (European Media Freedom Act)

16 września 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt „Europejskiego Aktu Wolności Mediów” (dalej „EMFA”). Zgodnie z zapowiedziami, regulacja ma mieć na celu ochronę wolności i różnorodności mediów w Unii Europejskiej.

Izba Wydawców Prasy uznaje, że cel przyświecający unijnemu prawodawcy zasługuje na poparcie. Jako uczestnicy rynku mediów dostrzegamy w medialnej codzienności wiele negatywnych zjawisk, które pośrednio lub bezpośrednio ograniczają podstawowe zasady więcej ...

Artykuł w czasopiśmie branżowym pomoże przy ewaluacji

Resort nauki sygnalizuje możliwość zmiany zasad oceny w ramach trzeciego kryterium ewaluacji – wpływu na otoczenie społeczno-gospodarcze. Możliwe, że uwzględniane będą artykuły w czasopismach branżowych, co z jednej strony jest szansą na bardziej praktyczne podejście, z drugiej furtką do uwzględniania publikacji, które nie zostały poddane procedurze recenzji naukowej

Autor Monika Sewastianowicz, 11.01.2023 r. Źródło Prawo.pl

 

Skarga wydawcy Portalu Kujawskiego do UOKiK na lokalną gazetę samorządową

Skarga wydawcy Portalu Kujawskiego do UOKiK na lokalną gazetę samorządową

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych poparło skargę wydawcy bydgoskiego Portalu Kujawskiego Łukasza Religi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak informuje Presserwis Religa skarży lokalne wydawnictwo należące do miasta Bydgoszcz i uważa, że tamtejszy urząd miejski nieuczciwie konkuruje z innymi lokalnymi i regionalnymi mediami. Przypomnijmy, że Izba Wydawców Prasy od lat postuluje wprowadzenie zakazu wydawania prasy przez samorządy.

Wydawca Portalu Kujawskiego wysłał więcej ...

Jak sztuczna inteligencja widzi przyszłość prasy?

Jak sztuczna inteligencja widzi przyszłość prasy?

Słynny już chatbot AI ChatGPT kilka dni temu został poproszony o napisanie artykułu prasowego o przyszłości prasy w Polsce. Na potrzeby serwisu Wirtualne Media sztuczna inteligencja przewiduje, że: „Aby przetrwać i prosperować, media będą musiały znaleźć sposób na przyciągnięcie i utrzymanie czytelników, oferując im wysokiej jakości treści, które są interesujące, aktualne i wartościowe”. Niemal jednocześnie Bogusław Chrabota, redaktor naczelny więcej ...

Irlandia: 390 mln grzywny dla koncernu Meta

Irlandia: 390 mln grzywny dla koncernu Meta

390 mln euro grzywny za naruszenie prywatności użytkowników Irlandzki Komisarz ds. Ochrony Danych (DPC) nałożył na Meta Platforms, właściciela Facebooka i Instagram. Zakazał tym samym amerykańskiemu BigTech-owi zmuszania użytkowników w Unii Europejskiej do akceptowania personalizowanych reklam dobieranych na podstawie ich aktywności w sieci; firma ma trzy miesiące na dostosowanie swojej działalności do przepisów unijnych. Koncern zapowiedział, że odwoła się od więcej ...