Wystąpienie IWP do Ministerstwa Finansów ws. stawek VAT

Komisja Europejska przygotowała nowy, całościowy projekt zmiany zasad dotyczących podatku VAT, którego celem jest przekazanie państwom członkowskim znacznej swobody w ustalaniu stawek podatku VAT. Zamiast listy produktów i usług, co do których można stosować zredukowane stawki podatku, planuje się wprowadzenie tzw. „czarnej listy” – wykazu produktów i usług, które muszą być objęte standardowa stawką. W związku z tym Izba wystosowała więcej ...

Wystąpienie IWP ws. praw pokrewnych do Przedstawicielstwa RP w UE

W dniu 25 stycznia br. Izba skierowała pismo do ambasadora Andrzeja Sadosia, stałego przedstawiciela RP przy UE.

W piśmie tym zawarto opinię i uwagi do prac nad projektem dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (COM (2016) 593 final).

Sprawa ta ma dla wydawców prasy fundamentalne znaczenie – ważą się bowiem losy całego biznesu wydawniczego i możliwości przetrwania więcej ...

SZKOLENIE I KONSULTACJE PODATKOWE DLA WYDAWCÓW PRASY

Izba Wydawców Prasy, jak co roku, organizuje w dniu 2 lutego 2018 r. spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla pracowników wydawnictw na temat zmian w przepisach podatkowych. Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracowników działów finansowych oraz działów marketingu.

Szkolenie w tym roku organizujemy ponownie z kancelarią prawną MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i  więcej ...

Uwagi Izby do projektu zmian w przepisach o reklamie piwa

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Odnosi się on przede wszystkim do reklamowania piwa, zakładając ograniczenie dozwolonych godzin emisji reklam piwa w telewizji, co jest powrotem do sytuacji prawnej sprzed nowelizacji w roku 2003.

Po zapoznaniu się proponowanymi więcej ...

Stanowisko Izby Wydawców Prasy w związku z karą nałożoną na stację TVN24 przez KRRiT

Izba Wydawców Prasy z poważnym niepokojem przyjęła informację o nałożeniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji kary na stację telewizyjną TVN24, w związku z relacjonowaniem przez tę stację protestów w sali posiedzeń Sejmu i przed gmachem sejmu w grudniu 2016 r.

Informowanie społeczeństwa o wszelkich ważnych wydarzeniach, także kontrowersyjnych, a  więcej ...

Dyskusja w senackim zespole o dekoncentracji kapitału w mediach

Przedstawiciele Izby uczestniczyli 11 grudnia 2017 r. w zorganizowanej przez senacki zespół ds. monitorowania praworządności dyskusji nt. rządowych planów dekoncentracji kapitału w mediach. Uczestnikami spotkania byli eksperci z wyższych uczelni, przedstawiciele organizacji i firm medialnych. Zwracali on uwagę na potrzebę zachowania ostrożności przy wprowadzaniu wszelkich rozwiązań dotyczących któregoś z sektorów mediów, gdyż mogą one negatywnie odcisnąć się na całym rynku więcej ...

Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SDiW REPROPOL

W dniu 13 grudnia 2017 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, które dokonało wyboru władz Stowarzyszenia, zgodnie z  nowym statutem, zatwierdzonym przez KRS w dniu 3 listopada 2017 r.

Prezesem SDiW REPROPOL wybrano ponownie Macieja Hoffmana. Do Zarządu Stowarzyszenia wybrano także dr Ksenię Kakareko, Ewę Świstuniuk, Grzegorza Cydejkę, Grzegorza Gaudena, Lecha Kruszonę i Jana więcej ...

Wysokie czytelnictwo prasy wśród nabywców dóbr luksusowych

Polskie Badania Czytelnictwa prezentują pierwszy w Polsce raport nt. czytelnictwa prasy wśród kupujących dobra luksusowe. Jest to również badanie marek luksusowych na największej próbie osób o wysokich dochodach. Dobra luksusowe to te, na które popyt rośnie wraz ze wzrostem ich ceny.

 

Dobra luksusowe i ich klienci

Współcześnie mamy nieograniczony dostęp do marek luksusowych. Każdy, kto ma więcej ...

Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne? – konferencja w Parlamencie Europejskim

Dnia 29 listopada 2017 r. w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja pn.: „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne?”. Patronat nad konferencją objął Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego – Ryszard Czarnecki, którego biuro odpowiedzialne było za stronę organizacyjną spotkania.

W konferencji – obok polskich eurodeputowanych oraz asystentów posłów do PE – udział wzięły delegacje IWP oraz SDiW REPROPOL, a także redaktorzy więcej ...

Komunikat Komisji Europejskiej nt. ochrony własności intelektualnej

29 listopada, w dniu, w którym w Parlamencie Europejskim odbywała się – z udziałem IWP – debata pt. „Dlaczego wydawcom należą się prawa pokrewne” Komisja Europejska wydała komunikat prasowy pt. „Własność intelektualna: Ochrona europejskiej wiedzy fachowej i czołowej pozycji Europy w dziedzinie innowacji”.

Komisja przedstawia w nim działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony praw własności intelektualnej, które zachęcą europejskie więcej ...

Digital Innovator’s Summit – marzec 2018

Kolejna edycja konferencji i warsztatów Digital Innovators’ Summit odbędzie się w dniach 18-20 marca 2018 r. w Berlinie. Udział w nich może stanowić doskonałą okazję do zdobycia nowych doświadczeń i kontaktów, do wymiany poglądów, a także do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w mediach cyfrowych.

Ze szczegółami dotyczącymi najbliższej i  poprzednich edycji można się zapoznać na stronie internetowej http://www.innovators-summit.com/no_cache/dis-home/

Prezydent podpisał nowelizację prawa prasowego

Prezydent Andrzej Duda podpisał w dniu 15 listopada nowelizację prawa prasowego. Ustawę ogłoszono w Dzienniku Ustaw w dniu 27 listopada, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Jak już informowaliśmy, nowelizacja ta dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 lipca 2011 r.  w więcej ...

Forum Samoregulacji – Wspólne standardy w komunikacji

W dniu 7 listopada 2017 roku w Warszawie odbyło się Forum Samoregulacji, które zainicjowało proces tworzenia wspólnych standardów samoregulacji w reklamie i komunikacji. Organizatorem spotkania był Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, której członkiem-założycielem jest m.in. Izba Wydawców Prasy.

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji branżowych reprezentujących największe sektory polskiej gospodarki podjęli pracę nad wspólnymi standardami etycznymi w komunikacji marketingowej i public relations więcej ...

Światowy Kongres FIPP w Londynie/20/10/2017

W dniach 9-11 października odbył się w Londynie 41. Kongres Światowej Federacji Wydawców Czasopism (FIPP). Organizacja ta skupia organizacje wydawców oraz ponad 500 wydawców z kilkudziesięciu krajów. Są to wydawnictwa różnej wielkości i wydające tytuły z różnych segmentów tematycznych: od międzynarodowych korporacji, poprzez średnie firmy, po wydawców prasy więcej ...

Nad nowelizacją prawa prasowego pracują komisje Senatu/18/10/2017

Nowelizacja prawa prasowego została przyjęta przez sejm i jest obecnie przedmiotem prac w komisjach senackich. Przedstawiciel Izby uczestniczył w październiku w dwu takich posiedzeniach: Komisji Petycji i Praw Człowieka oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Procedowana obecnie przez parlament nowelizacja dotyczy głównie autoryzacji i jest w tym zakresie wykonaniem wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 5 więcej ...

Stanowisko wydawców ws. projektu ustawy o ochronie danych osobowych/18/10/2017

W dniu 12 października Izba skierowała do Ministerstwa Cyfryzacji pismo zawierające stanowisko wydawców w sprawie projektu ustawy o ochronie danych osobowych. Ustawa ta ma ogromne znaczenie dla środowiska dziennikarzy i wydawców, gdyż niektóre zawarte w niej przepisy dotyczą fundamentalnych zasad działania prasy.

Ustawa ma implementować do polskiego prawa przepisy wprowadzanie unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)  więcej ...

Spotkanie przedstawicieli Izby z ministrem P. Lewandowskim

W dniu 4 października 2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby z p. Pawłem Lewandowskim, podsekretarzem stanu w MKiDN. W spotkaniu ze strony wydawców uczestniczyli prezes IWP Wiesław Podkański, dyrektor generalny Maciej Hoffman oraz prezes wydawnictwa Forum Grzegorz Tomaszewski. W trakcie spotkania wysłuchano informacji ministra o pracach nad projektem dekoncentracji kapitałowej w mediach i omówiono więcej ...

Jubileusz Stowarzyszenia Prasy Lokalnej

29 września na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Skupiające kilkudziesięciu wydawców SPL to najstarsza organizacja wydawców lokalnej prasy w Polsce, a jedna z dwu efektywnie działających – obok Stowarzyszenia Gazet Lokalnych. SPL od wielu lat współpracuje z  więcej ...

Informacje o działalności IWP i wydarzeniach związanych z rynkiem prasowym

Sejm w dniu 29 września br. przyjął nowelizację ustawy o prawie prasowym. Przyjęte zmiany dotyczą głownie autoryzacji i zbieżne są z zapisami proponowanymi przez Izbę w zgłaszanych w ubiegłych latach projektach nowelizacji: wyznaczenie rozsądnych, krótkich terminów na autoryzację i zakaz zmieniania treści wypowiedzi. Ustalony czas na dokonanie autoryzacji to do sześciu godzin dla więcej ...

Ankieta Ministerstwa Cyfryzacji: bariery w procesie cyfryzacji państwa

W końcu września Izby przygotowała odpowiedź na przeprowadzaną przez Ministerstwo Cyfryzacji ankietę pt. „Ocena barier i luk prawnych w kontekście efektywnej realizacji procesu cyfryzacji państwa”.

Izba odpowiedziała twierdząco na pytania o to, czy zetknęliśmy się z sytuacją, w której aktualnie obowiązujące przepisy prawa lub sposób ich interpretowania, lub brak odpowiedniej regulacji prawnej ogranicza potencjał więcej ...