Ruch złożył zażalenie na odmowę zatwierdzenia układów z wierzycielami

Ruch złożył zażalenie na odmowę zatwierdzenia układów z wierzycielami

Ruch SA złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, który odmówił zatwierdzenia układów spółki z wierzycielami.

Jak informuje Ruch, pisemne uzasadnienie postanowienie sądu „odwołuje się do rzekomych uchybień formalnych”. Zdaniem Ruchu uchybienia, na jakie wskazuje sąd pierwszej instancji, nie miały wpływu na treść i procedurę przyjęcia układów. Firma ma nadzieję na szybkie rozpatrzenie swojego zażalenia.

29 maja Sąd Rejonowy wydał postanowienie o odmowie zatwierdzenia przyspieszonych postępowań układowych w RUCH SA, zatwierdzonych większością głosów przez zgromadzenia wydawców-wierzycieli.

Źródło https://www.press.pl/tresc/57883,ruch-zlozyl-zazalenie-na-postanowienie-sadu-o-odmowie-zatwierdzenia-ukladow