Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie praw autorskich

Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie praw autorskich

Dyrektywa ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym została właśnie przyjęta przez Radę Unii Europejskiej. Podczas dzisiejszego (poniedziałek 15 kwietnia) posiedzenia kraje członkowskie opowiedziały się za przyjęciem dyrektywy.

Za dyrektywą opowiedziała się zdecydowana większość państw członkowskich – 19. Przeciw było sześć państw: Finlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Szwecja i, niestety, Polska. Natomiast Belgia, Estonia i Słowenia wstrzymały się od głosu.

W środę 17 kwietnia prezydenci RE i PE powinni podpisać przyjęty tekst, który następnie będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Dyrektywa ws. praw autorskich wchodzi w życie po 20 dniach od jej opublikowania i powinna zostać zaimplementowana do porządku krajowego w ciągu 24 miesięcy.

Pełna wersja tekstu dyrektywy w j. polskim