Konferencja „Prawa pokrewne – korzystaj i płać”

Konferencja „Prawa pokrewne – korzystaj i płać”

W środę 13 lutego, w Domu Dziennikarza w Warszawie, odbyła się konferencja pt. „Prawa pokrewne – korzystaj i płać – uprawnienia dziennikarzy, wydawców i agencji prasowych – potencjalne źródło przychodów” organizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL. Partnerem imprezy była Izba Wydawców Prasy. W konferencji uczestniczyło blisko 50 dziennikarzy i pracowników wydawnictw.

Tematyka wystąpień wszystkich panelistów dotyczyła szeroko pojętej ochrony autorskich praw majątkowych. Podczas konferencji przedstawiono m.in. projekt dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, jaka obecnie jest procedowana.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia REPROPOL-u jako organizacji zbiorowego zarządzania dokonanej przez Macieja Hoffmana, prezesa SDiW REPROPOL. W swoim wystąpieniu dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek (Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Dziennikarstwa i Informacji) omówiła rynek mediów w Polsce, w tym sytuację ekonomiczną wydawców i samych dziennikarzy.

Stan prac nad projektem dyrektywy o prawach autorskich i prawach pokrewnych i istotę rozwiązań samej dyrektywy przedstawił mec. Jacek Wojtaś – odpowiedzialny w Izbie Wydawców Prasy za współpracę z Komisją Europejską oraz uczestnik prac konsultacyjnych nad Dyrektywą i przedstawiciel IWP w organizacjach europejskich ENPA i EMMA.

W ostatnim wystąpieniu mec. Karol Kościński – uczestnik negocjacji w Brukseli, były dyrektor Departamentu Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN – omówił odpowiedzialność pośredników za udostępnianie treści objętych ochroną oraz skutki dla wydawców, producentów i twórców.

Poniżej materiały /prezentacje z konferencji.

01 – Prezentacja_REPROPOL

J.Dzierżynska-Mielczarek_Polski rynek prasy

03 – 20190213_Jacek_Wojtaś_art_11

04 – K Koscinski – o co chodzi z tym art 13

Tego samego dnia późnym wieczorem, już po zakończeniu konferencji, nadeszła informacja, że podczas negocjacji Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej (tzw. trilogue) osiągnięto kompromis dotyczący brzmienia tekstu projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.