Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w prasie drukowanej i cyfrowej

Diagnoza społecznych zachowań czytelniczych w obrębie prasy drukowanej i cyfrowej
Nowe platformy dostępu do treści. Transformacja prasy – raport z badania zrealizowanego na zlecenie Izby Wydawców Prasy opracowany przez Millward Brown. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury – Kultura –Interwencje

Raport IWP RYNEK – prezentacja_02-2014

Raport RYNEK 11-02-2014 (R) word IWP

Raport_IWP – comments (aktual)