W. Brytania. Wspólne roszczenia brytyjskich wydawców przeciwko Google na 3,6 mld funtów

W. Brytania. Wspólne roszczenia brytyjskich wydawców przeciwko Google na 3,6 mld funtów

Brytyjski Sąd Apelacyjny zatwierdził wspólny pozew tamtejszych wydawców przeciwko Google zarzucających mu praktyki antykonkurencyjne. Wydawcy twierdzą, że Google nadużył swojej dominującej pozycji na rynku AdTech (systemów reklamowych), powodując straty dla brytyjskich wydawców szacowane nawet na 13,6 mld funtów.

Londyński Sąd Apelacyjny ds. Konkurencji w środę, 6 czerwca, potwierdził roszczenie odrzucając argumenty Google. Pozew został wniesiony przez Ad Tech Collective Action LLP, który to podmiot reprezentuje brytyjskich wydawców na zasadzie opt-out (wszyscy, są uwzględnieni, chyba że poproszą o usunięcie z tego pozwu). Sprawa obejmuje wszystkich wydawców treści i aplikacji w W. Brytanii, którzy otrzymywali pieniądze ze sprzedaży jednostek reklamowych Google od 1 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2022 r.

Grupa Ad Tech Collective Action LLP ma zewnętrzne finansowanie co oznacza to, że brytyjscy wydawcy nie poniosą kosztów za udział w tym działaniu, ani nie będą ponosili żadnego ryzyka finansowego w stosunku do kosztów Google.

Oliver Bethell, dyrektor prawny w Google, w odpowiedzi na pozew stwierdził m.in.: „Google współpracuje konstruktywnie z wydawcami w Wielkiej Brytanii i Europie. Ten pozew jest spekulacyjny i oportunistyczny. Będziemy temu się stanowczo przeciwstawiać”.

W pozwie dowodzi się, że Google zajmował pozycję dominującą i nadużywał swojej pozycji na rynkach serwerów reklamowych wydawców, platform po stronie podaży reklam (SSP) i po stronie popytu (DSP).

Brytyjski Urząd ds. Konkurencji i Rynków prowadzi obecnie własne dochodzenie w sprawie tego, czy Google mógł nadużyć dominującej pozycji poprzez swoje zachowanie w AdTech.

Źródło: https://pressgazette.co.uk