Stowarzyszenia branżowe łączą siły, by działać na rzecz czystej informacji i reklamy. Wspólna konferencja 2 października

Stowarzyszenia branżowe łączą siły, by działać na rzecz czystej informacji i reklamy. Wspólna konferencja 2 października

W środę, 2 października, w Centrum Prasowym PAP odbędzie się konferencja inaugurująca współpracę najważniejszych stowarzyszeń branży marketingowej i mediowej na rzecz czystej informacji i reklamy. Inicjatorem prac jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR oraz partnerzy: IAA Polska Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, Izba Wydawców Prasy, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Związek Firm Public Relations. Wydarzenie jest częścią realizacji strategii działań związanych ze zwalczaniem dezinformacji w internecie podjętych przez Komisję Europejską.

Eksperci są zgodni: jeszcze nigdy w dziejach rynku mediów i reklamy sytuacja związana z dezinformacją i adfraud nie była tak trudna jak obecnie. Rozwinął się i ciągle rozwija hejt, trolling oraz nieuczciwe użycie zautomatyzowanych systemów (botów) do osiągania celów politycznych i gospodarczych.

Dokument, który podpisały wspólnie organizacje w wersji PDF: Inicjatywa na rzecz czystej informacji i reklamy

W ciągu ostatnich lat dezinformacja w mediach online rozrosła się do groźnych rozmiarów. Manipulowanie informacjami i danymi w mediach online ma konkretne skutki, np. wpłynęło na demokratyczne procesy wielu państw (wybory prezydenckie największych mocarstw świata),  a także  przyczyniło się do zdestabilizowania dużych firm.  W natłoku informacji czasami wręcz niemożliwe staje oddzielenie prawdy od fałszu. Wymienione zjawiska zaburzają także system finansowania mediów: reklamodawcy nie mają pewności, że zainwestowane w promocje środki trafiają do realnego odbiorcy, a wydawcy są pozbawieni informacji o wiarygodnych zasięgach publikowanych treści.

Postanowiliśmy nie czekać i zrobić wspólnie to, co możemy, również na rynku polskim. Wpisując się w ramy inicjatywy Komisji Europejskiej  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformationEuropejskiej, na mocy której funkcjonuje „Kodeks postępowania przeciwko rozpowszechnianiu dezinformacji i fake newsów w internecie” https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation podpisany przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR,  chcemy zawiązać koalicję organizacji branżowych, reklamodawców, wydawców, agencji interaktywnych, domów mediowych, sieci reklamowych i firm technologicznych, która wypracuje konkretne rozwiązania do wdrożenia przez poszczególne grupy interesariuszy – mówi Paweł Tyszkiewicz Pełnomocnik Zarządu SAR

W czasie konferencji przedstawiciele organizacji branżowych, mediów i reklamodawców  opowiedzą o swoich planach związanych z działaniami przeciw dezinformacji. Przedstawione zostaną również statystyki oraz analizy wpływu tego negatywnego zjawiska na branżę komunikacji i na jej odbiorców.

Adfraud i dezinformacja to zjawiska niekorzystne z punktu widzenia interesów wszystkich uczestników rynku komunikacji marketingowej. Podjęcie działań zabezpieczających przed ich dalszym rozwojem wpisuje się w cele, które stawiamy sobie jako IAA Polska. To ważny temat dla wszystkich naszych członków: reklamodawców, mediów, a także dostawców usług marketingowych, dlatego spodziewam się, że skorzystają oni z możliwości opracowania, a następnie wdrożenia kodeksu dobrych praktyk mających na celu przeciwdziałanie dezinformacji i ad frauds – mówi Jerzy Minorczyk, Dyrektor Generalny IAA Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy.

Nie ulega wątpliwości, że tylko kolektywne działania wszystkich uczestników rynku komunikacji mogą skutecznie wyeliminować adfraud i dezinformację. Z pełnym zaangażowaniem przystępujemy do Inicjatywy, tym bardziej, że stanowi ona uzupełnienie działań, które już w tym zakresie prowadzimy. Przykładem jednej z najnowszych inicjatyw jest Kodeks Dobrych Praktyk Reklamy Programmatic , który zobowiązuje jego sygnatariuszy  do przestrzegania określonych standardów w obszarze rynku, za który odpowiadają. Wszystko po to, aby zapewnić jakość, bezpieczeństwo oraz przejrzystość w wykorzystaniu programmatic wszystkim zaangażowanym w proces podmiotom. Inicjatywa na rzecz czystej informacji i reklam rozszerza te działania na pozostałe obszary naszej branży – mówi Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Celem konferencji jest zainteresowanie i włączenie jak największej liczby uczestników rynku reklamowego oraz mediowego do pracy nad wdrożeniem standardów transparentności i jakości ruchu w internecie.

Organizatorzy zapraszają do udziału w konferencji 2 października o godz. 14.00 w Centrum Prasowym PAP (ul. Bracka 6/8). W celu zyskania akredytacji prosimy o kontakt z office@sar.org.pl

Program konferencji 2.10.2019:

  • Zamiast wprowadzenia czyli słów kilka o genezie Inicjatywy – Paweł Tyszkiewicz (SAR)
  • Okiem analityka czyli Fake News i AdFrauds w liczbach –Dobromir Ciaś (EDGE NPD/ABTShield) 
  • Istniejące standardy na rzecz „czystej reklamy” – Włodzimierz Schmidt (IAB). 
  • Co reklamodawcy mogą zrobić w dla czystej reklamy i Informacji – Jerzy Minorczyk (IAA Polska)
  • Znaczenie czystości informacji i reklamy dla kondycji prasy w Polsce – Marek Frąckowiak (Izba Wydawców Prasy)
  • Jak wydawcy mogą gwarantować czystą informację i reklamę – Dorota Adamczyk (wyborcza.pl)
  • Jak agencje chronią reklamodawców przed adfraudem – Tomasz Piątkowski (Group M, Klub Mediowy SAR)
  • Podsumowanie – call to action – Paweł Tyszkiewicz (SAR)