Rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM, który trafi teraz do parlamentu

Rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM, który trafi teraz do parlamentu

We wtorek, 14 maja, rząd przyjął projekt implementacji dyrektywy DSM. Stało się to dopiero po pięciu latach od jej uchwalenia i aż 3 latach opóźnienia – w stosunku do uchwalonych przepisów UE – w jej wdrożeniu. Dzięki interwencji Izby Wydawców Prasy w wersji przyjętej dziś przez Komitet Stały Rady Ministrów nie ma przepisu ograniczającego uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w zakresie praw pokrewnych wydawców prasy. Chodzi o przepis, który nagle pojawił się w jednej z wersji projektu.

– Oprócz radości, że wreszcie prace nad regulacją tak potrzebną i chroniąca prawa wydawców wobec BigTech-ów przyspieszają – zaznacza prezes IWP Marek Frąckowiak – jednocześnie bardzo niepokojące jest, że w tym przyjętym projekcie nadal są rozwiązania, które wymagają poprawy i które nie do końca odpowiadają interesom polskich twórców i producentów, w tym dziennikarzy i wydawców. Liczymy na to, że te mankamenty zostaną poprawione w Sejmie – podkreśla prezes IWP.

W przyjętym projekcie implementacji DSM nie ma także przepisów ważnych a dotyczących AI (sztucznej inteligencji). Izba uważa, że w regulacji powinien znaleźć się punkt stanowiący, iż wykorzystanie materiałów prasowych do uczenia algorytmów sztucznej inteligencji wymaga zgody wydawcy i wiąże się z koniecznością opłaty stosownego wynagrodzenia. To słuszne rozwiązanie odpowiadające realiom rynku mediów i całej kultury pojawiło się w jednej z wersji implementacji a potem, niestety, zniknęło.

Zdaniem IWP brakuje też w projekcie przepisów, które zagwarantują możliwość interwencji organów rządu, gdyby po implementacji dyrektywy negocjacje między wydawcami a platformami cyfrowymi ws. wynagrodzeń dla wydawców za korzystanie z ich materiałów prasowych przeciągały się. W przeciwnym razie może się okazać, że przez lata będziemy uzgadniać warunki realizacji przyjętej dyrektywy. W projekcie wadliwe są także istotne regulacje dotyczące pól eksploatacji utworów, które podlegają prawom pokrewnym.