Prague Civil Society Center uruchamia kolejny program grantowy dla wydawców

Prague Civil Society Center uruchamia kolejny program grantowy dla wydawców
Prague Civil Society Center uruchamia kolejny program grantowy dla wydawców. Tym razem można się ubiegać o dofinansowanie na projekty do 120.000 euro na okres do 2 lat. Wsłuchując się w uwagi wydawców tym razem został przez Prague Civil Society Center obniżony limit budżetowy oraz osób współpracujących z redakcji, tak aby zaprosić też mniejszych wydawców czy nowe inicjatywy.
Deadline na składanie wniosków to 14 lutego 2024 – więc wydawcy mają dwa miesiące na opracowanie projektów. Projekty muszą mieć wymiar biznesowy – więc powinny mieć na celu zwiększanie czytelnictwa albo przychodu wydawcy bądź też dywersyfikację jego źródeł dochodu.
Odbędą się też dwa spotkania konsultacyjne online:

– 9 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 (termin rejestracji upływa 5 stycznia 2024 r.).
– 24 stycznia 2024 r. o godz. 11:00 (termin rejestracji upływa 20 stycznia 2024 r.).