Porozumienie między REPROPOL-em a Instytutem Monitorowania Mediów

Porozumienie między REPROPOL-em a Instytutem Monitorowania Mediów

Po 10-letniej batalii w sprawie ochrony autorskich praw majątkowych i toczącym się procesie tygodnika „Polityka” przeciwko IMM przed Sądem Okręgowym Warszawie, 5 listopada doszło do zawarcia ugody i podpisania umowy licencyjnej z Instytutem Monitorowania Mediów z Warszawy. Umowa weszła w życie 6 listopada 2021 r.

Umowa licencyjna i ugoda zakończyły długoletnie spory między organizacją zarządzającą prawami dziennikarzy i wydawców, a jednym z największych podmiotów świadczących usługi monitoringu mediów. Dzięki umowie, odbiorcy przeglądów mediów świadczonych przez IMM mogą legalnie korzystać z materiałów prasowych, uzyskując do nich dostęp. Nie muszą się obawiać ewentualnych spraw sądowych o naruszenie prawa ani dodatkowych roszczeń wydawców, które mogłyby zagrażać ich reputacji.

Podpisanie umowy licencyjnej kończy trwający od 2018 r. proces z IMM o naruszenie autorskich praw majątkowych, a wcześniej ponad 7-letni proces związany z zaskarżeniem do sądu udzielonego przez MKiDN zezwolenia dla REPROPOL-u na prowadzenie działalności jako organizacja zbiorowego zarządzania prawami.

Wśród firm, które mają podpisane umowy licencyjne ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL znajdują się: Agencja Prasowo-Informacyjna „Glob”, Newton Media sp. z o.o., Newspoint sp. z o.o., News Monitor sp. z o.o., PharmaInfo.pl., Press Service Monitoring Mediów sp. z o.o. oraz Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o.

Proces sądowy był prowadzony przez kancelarię prawną: Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy sp.j.

Wydawcy, wspierani przez IWP i REPROPOL, wygrywają wieloletnie procesy z firmami pressclipperskimi, które przez lata wykorzystywały materiały prasowe – w tym całe artykuły – w przygotowywanych dla klientów odpłatnych przeglądach prasy, bez zgody wydawców i bez uiszczenia należnej opłaty licencyjnej. W styczniu bieżącego roku, po 11 latach zmagań, w tym ośmiu latach w sądach, INFOR Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”, wygrał proces o naruszenie praw autorskich z firmą Press-Service Monitoring Mediów.

Podpisanie ugody z IMM i zawarcie umowy licencyjnej porządkują ostatecznie obrót treściami prasowymi w usługach monitorowania mediów.  Od 6 listopada należne opłaty licencyjne będą pobierane praktycznie od wszystkich podmiotów świadczących usługi pressclippingowe. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania SDiW REPROPOL, IWP oraz wydawców „Dzienika Gazety Prawnej” oraz „Polityki”, które poniosły znaczne koszty prowadzenia sporów sądowych. Beneficjentami wypracowanych umów i uregulowania relacji z ww. firmami, z którymi SDiW REPROPOL ma podpisane umowy, będą wszyscy wydawcy, których materiały są wykorzystywane w usługach monitorowania mediów. Walczyliśmy o to od lat i po ponad dekadzie udało się potwierdzić i ochronić prawa autorskie wydawców prasy.

W załączniku zamieszczamy komunikat prasowy Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL