Pressclipperzy muszą płacić wydawcom. INFOR Biznes wygrał proces z Press-Service Monitoring Mediów

Pressclipperzy muszą płacić wydawcom. INFOR Biznes wygrał proces z Press-Service Monitoring Mediów

Po 11 latach zmagań, w tym ośmiu latach w sądach, INFOR Biznes, wydawca „Dziennika Gazety Prawnej”, wygrał proces o naruszenie praw autorskich z firmą Press-Service Monitoring Mediów. Firma pressclipperska przez lata wykorzystywała materiały prasowe – w tym całe artykuły – w przygotowywanych dla swych klientów odpłatnych przeglądach prasy, bez zgody wydawców i bez uiszczenia należnej opłaty licencyjnej.

Sprawa INFOR Biznes vs. Press-Service toczyła się od lat, a sądy wydawały w niej różne, czasem zdumiewające wyroki. Ostatecznie jednak sąd potwierdził, ze dołączanie materiałów prasowych do płatnych „serwisów” dostarczanych klientom przez firmy monitorowania mediów nie mieści się ani w granicach dozwolonego użytku, ani w ramach prawa cytatu, jak próbowała uzasadnić swą działalność firma pressclipperska.

Od początku sprawy byliśmy przekonani, iż wydawca (przy żywotnym wsparciu REPROPOL-u i Izby Wydawców Prasy) w końcu wygra. Sprawa musiała jednak przejść wieloletnią ścieżkę – w sumie wydano dwa orzeczenia w sądach okręgowych, dwa w sądzie apelacyjnym, po czym złożono kasację do Sądu Najwyższego, który uchylił niekorzystny dla wydawcy wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie apelacyjnym w Poznaniu. Ostatecznie Sąd Apelacyjny w prawomocnym wyroku potwierdził, iż Press-Service Monitoring Mediów narusza prawo. Wyrok został wydany po rozprawie w dniu 15 lipca 2020 r, jednak ze względu na pandemię doręczono go stronom dopiero w styczniu roku 2021.

Sąd Apelacyjny zobowiązał Press-Service do:

  • 1) zaniechania naruszeń autorskich praw majątkowych w zakresie:
  • – zwielokrotniania,
  • – udostępniania za pośrednictwem internetu publikacji periodycznych oraz artykułów prasowych i ich fragmentów,
  • 2) niezwłocznego usunięcia naruszeń:
  • – ze zbiorów analogowych i cyfrowych,
  • – zawiadomienia klientów Press Service o bezprawnym charakterze czynności,
  • – zamieszczenia w serwisie internetowym oświadczenia o bezprawnym charakterze czynności,
  • 3) publikacji informacji na żółtych stronach „DGP”,
  • 4) zamieszczenia na stronach portalu „Rzeczpospolitej” oświadczenia o bezprawnym działaniu Press-Service,
  • 5) zapłaty kosztów procesu oraz kosztów postępowania kasacyjnego i apelacyjnego.

Press-Service Monitoring Mediów to jedna z dwu firm pressclipperskich, które odmawiały zawarcia stosowanych umów z reprezentującym wydawców SDiW REPROPOL. W podobnej sprawie od lat trwa proces wydawcy „Polityki’ z firmą Instytut Monitorowania Mediów sp. z o.o. Pozostałe firmy monitorujące media prowadzą swą działalność zgodnie z prawem.

Wyrok sądu prawomocnie potwierdzający prawa wydawców daje nadzieję na szybkie podpisanie przez Press-Service umowy z REPROPOL-em, a także na szybkie zakończenie procesu „Polityki” z IMM sp. z o.o.

REPROPOL szacuje, że łączne straty wydawców z tytułu braku należnych opłat od dwu największych na rynku firm wynoszą ok. 1,6 mln zł rocznie. Po uregulowaniu spraw formalnych kwoty te trafią do wydawców.

Podajemy link do dzisiejszej publikacji „DGP”.:

W załączeniu także obszerniejsza informacja prasowa oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 15 lipca 2020 r., sygn. akt I AGa 92/20. Wyrok SA w Poznaniu ws Infor Biznes vs Press-Service (15 lipca 2020)

Załączamy też informację prasową Informacja prasowa Infor Biznes 13.01.2021