PBC. Zmiany w Regulaminie Kontroli Rozpowszechniania Prasy

PBC. Zmiany w Regulaminie Kontroli Rozpowszechniania Prasy

W Regulaminie Kontroli Rozpowszechniania Prasy w 2022 wprowadzono bardzo duże zmiany. Wkrótce dostępne dane za I kwartał 2022 będą publikowane już według nowej metodologii. Uproszczono metodologię i ilość zbieranych danych a także dopasowano je do aktualnych potrzeb rynkowych. Przy wprowadzaniu zmian były uwzględniane oczekiwania wydawców, domów mediowych i reklamodawców.

PBC stworzyło zgrupowane i bardziej czytelne wskaźniki, koncentrując się na głównych rodzajach dystrybucji prasy: dla tytułów płatnych na sprzedaży i dystrybucji promocyjnej a dla tytułów bezpłatnych i branżowych na rozpowszechnianiu. Nie są już publikowane dane o nakładach (dla Magazynów i Dzienników) i cenach tytułów. Dla większości tytułów (z wyjątkiem Magazynów Branżowych) dane są publikowane jako średnie i sumy miesięczne, bez podziału na poszczególne wydania.

Główne korzyści z wprowadzonych zmian w audycie to:

  • uproszczona forma raportowania, dostosowana do aktualnych potrzeb i  trendów rynkowych
  • proste i zrozumiałe parametry, przydatne w pracy analityków mediowych, reklamodawców i wydawców
  • wiarygodne i audytowane dane o rozpowszechnianiu prasy w Polsce.

Ze szczegółowymi projektami zmian można zapoznać się w graficznych wizualizacjach w załącznikach poniżej:

Pisma Bezpłatne

Pisma Branżowe

Pisma Płatne

Ze względu na gruntowne zmiany w raportowaniu dane za 2022 rok są nieporównywalne do danych za poprzednie lata. Nieporównywalność dotyczy wyłącznie pierwszego momentu po wprowadzeniu zmiany, potem już dane będzie można porównywać pomiędzy okresami publikacji.

UWAGA. W ramach promocji nowych wskaźników audytu PBC organizuje bezpłatne, otwarte szkolenie online. Szkolenie odbędzie się 3 czerwca o godz. 11.00 – 11.30.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://www.pbc.pl/rejestracja-na-szkolenie/