Oświadczenie Zarządu Izby Wydawców Prasy w sprawie tzw. „lex TVN”

Oświadczenie Zarządu Izby Wydawców Prasy w sprawie tzw. „lex TVN”

Zarząd Izby Wydawców Prasy z uwagą przygląda się planom nowelizacji Ustawy o Radiofonii i Telewizji w zakresie ograniczania prawa obecności podmiotów spoza EOG na polskim rynku mediów elektronicznych. Okoliczności ogłoszenia tego projektu, tryb i liczne komentarze inicjatorów nowelizacji jednoznacznie wskazują, że ostrze regulacji ma być skierowane w stronę będącej własnością amerykańskiego koncernu Discovery telewizji TVN.

Stanowczo sprzeciwiamy się takim planom. TVN od początku swojego istnienia jest ważnym elementem polskiego ładu medialnego i przyczyniła się do jego profesjonalizacji. O jej sile i znaczeniu dla sfery polskiej wolności słowa świadczy jej wielomilionowa publiczność. To jej wybory w pastwie demokratycznym winny rozstrzygać o kontynuacji misji nadawcy, a nie jakkolwiek rozumiana polityka. W sensie formalno-prawnym TVN powinna zatem korzystać z praw nabytych. Zarząd Izby Wydawców Prasy zwraca uwagę, że wolność gospodarowania i wolność słowa w Polsce mają gwarancje konstytucyjne i wszelkie ich naruszenia spotkają się z solidarną reakcją środowiska mediów zrzeszonych w IWP.

Zarząd Izby Wydawców Prasy
Warszawa, 15 lipca 2021 r.