Odbyły się warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy

Odbyły się warsztaty podatkowe Izby Wydawców Prasy

W dniu 9 grudnia 2020 r. odbyły się kolejne konsultacje podatkowe, przygotowane wyłącznie dla naszych członków i poprowadzone przez mec. Janinę Fornalik, mec. Annę Misiak oraz mec. Tomasza Michalika z kancelarii prawnej MDDP – Michalik, Dłuska, Dziedzic i Partnerzy

Z uwagi na z zmiany w przepisach prawno-podatkowych szkolenie było poświęcone głównie następującym zagadnieniom:

A. PIT i ZUS
1. Umowy o dzieło – obowiązek raportowania umów do ZUS
2. 50% koszty podatkowe po wydaniu interpretacji ogólnej MF
3. Świadczenia pracownicze w związku z COVID-19 – PIT/ZUS
4. Świadczenia w związku z pracą zdalną – PIT/ZUS

B. Podatek dochodowy od osób prawnych

Nowe rozwiązania od 2021 roku – np. opodatkowanie  spółek komandytowych, zmiana zasad amortyzacji podatkowej, nowe obowiązki informacyjne

C. VAT

1.Omówienie nowych JPK
2. Podsumowanie zmian związanych z towarowymi transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (wprowadzonymi od 1 lipca 2020)
3. Omówienie praktycznych aspektów Białej Listy Podatników i Mechanizmu podzielonej płatności – po zmianach
4. Zmiany w ramach pakietu Slim VAT (od 1 stycznia lub – co na dziś bardziej prawdopodobne – od 1 kwietnia 2021)
5. Inne planowane zmiany w tym zmiany dotyczące e-commerce (od 1 lipca 2021)
6. Inne, istotne dla branży zagadnienia

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, po zakończeniu konsultacji wszyscy uczestnicy otrzymali pakiet materiałów, które były prezentowane przez prowadzących.